Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Komise ECOS zasedala v Bruselu

25. 09. 2012

Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler se minulý týden na pozvání předsedy Komise pro hospodářskou a sociální politiku Výboru regionů EU (ECOS) Arnoldas Abramavičius zúčastnil 15. schůze komise, která se konala minulý týden v budově Výboru regionů EU v Bruselu.

„Na schůzi komise byl jmenován nový předseda a místopředsedové komise ECOS. Dále bylo projednáváno stanovisko k tématu vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, tedy návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady zpravodaje pana Alain Hutchinsona. Jednalo se také o stanovisku k tématu statutu evropské nadace a o úloze místních a regionálních orgánů při podpoře růstu a posilování tvorby pracovních míst,“ řekl hejtman Eichler s tím, že toto stanovisko bude vypracováno na žádost kyperského předsednictví k tématu Nová agenda pro růst EU: úloha místních a regionálních orgánů. Zpravodajkou bude paní Maria Luisa Coppola z Itálie.

Po prezentaci návrhu stanoviska zpravodajkou zazněl projev paní Paoly Causo z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Evropské komise a paní Poly Papavassiliou, zástupkyně předsednictví Kypru. Předposlední stanovisko bylo projednáváno k tématu modernizace státní podpory v EU zpravodaje pana Clemense Lindemanna ze Spolkové republiky Německo a bylo spojeno s prezentací pana Nicoly Pesaresiho, vedoucího oddělení na Generálním ředitelství pro veřejnou soutěž Evropské komise. Poslední tématem byla správa pro jednotný trh.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624