Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Komise pro regionální rozvoj a evropské záležitosti jednala na Sychrově

Komise pro regionální rozvoj a evropské záležitosti jednala na Sychrově

[31992|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/dostalova_prik_otta_76f2db0a36.jpg]

15. 05. 2009
[id:8053|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Ve čtvrtek 14. května 2009 se na Sychrově uskutečnilo první zasedání Komise pro regionální rozvoj a evropské záležitosti Rady AK ČR, jejímž předsedou je náměstek hejtmana Libereckého kraje Vít Příkaský.

Jedním z hlavních témat jednání byly projekty a jejich financování. V rámci Regionálního operačního programu je dnes totiž nastaven systém průběžného financování, který se však za současné

ekonomické situace ukazuje jako nedostatečně pružný a zatěžuje většinu žadatelů úvěrováním jejich projektů. Ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Zdeněk Semorád představil proto několik možných modelů a opatření ke zlepšení. „Tato řešení jsou různým způsobem časově a technicky náročná. Preferujeme proto takovou variantu, která by si vyžádala co nejmenší zásahy do nastavených podmínek a jejíž realizace by se uskutečnila v řádu nejbližších měsíců,“ uvedl Vít Příkaský s tím, že o celé věci se bude dále jednat.

Další úpravy si dle krajů žádá systém podmínek pro čerpání financí z Operačního programu Životní prostředí na projekty energetických úspor. „Současné podmínky jsou velmi striktní a limitují tak řadu projektů již od jejich počátku. S ohledem na to, že kraje, ale především města a obce vložily do přípravy projektů nemalé množství financí, prosazujeme jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR ohledně úprav podmínek pro další připravované výzvy,“ řekl Příkaský. Podle něj je nutné být v úzkém kontaktu i s dalšími ministerstvy. „Jednání Komise byli přítomni zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se kterými jsme se dohodli na společném postupu při zvyšování absorpční kapacity krajů v rámci Operačního programu Technická pomoc,“ dodal s tím, že v rámci tohoto programu jde například o konzultace k projektům, workshopy apod.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302