Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Konec alejí v Libereckém kraji se nechystá

Konec alejí v Libereckém kraji se nechystá

[30141|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/alej_5b31acbf19.jpg]

19. 02. 2009
[id:7553|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj v žádném případě nepřipravuje likvidaci stromových alejí podél silnic, které spravuje, jak by se snad dalo uvažovat podle článku nazvaného Konec alejí v Čechách otištěném  na titulní straně MFD 18. 2. 2009.

V roce 2003 totiž schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje „Koncepci BESIP“ jedním problémovým bodem bylo:

Trvale prosazovat moderní způsoby výsadby silniční doprovodné zeleně v souladu se schválenými resortními technickými předpisy.

Liberecký kraj, prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajská správa silnic LK, zajišťuje údržbu silničního stromoví průběžně a v žádném případě není připravovaná plošná likvidace všech stromů, tak jak bylo uvedeno v MF Dnes  18.2.2008.

„Pravdou je, že dochází dlouhodobě k výsadbě stromů za příkopy silnic, v některých místech jsou vysazovány přednostně keře. A v místech, kde jsou stromy před silničním příkopem, by měla být  umisťována svodidla nebo jsou stromy postupně odstraňovány a nahrazovány novými, které jsou vysazovány dále od vozovky,“ zdůraznil náměstek hejtmana LK pro dopravu Martin Sepp.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302