Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Konference Čistá Nisa se stala již tradiční akcí v česko-německo-polské spolupráci

21. 10. 2004
[id:2286|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Šestý ročník mezinárodní konference „Čistá Nisa“ s účastí českých, německých i polských odborníků se koná v těchto dnech (20. a 21. 10. ) v prostorách libereckého Paláce Syner.

Odborníci se na konferenci věnují tématům, která jsou významná pro zlepšení kvality vody v Lužické Nise a jejích přítocích, ale i protipovodňové ochraně, turistickému využití řeky a ochraně přírody v povodí Lužické Nisy. Vzájemná spolupráce je velmi důležitá nejen vzhledem k tomu, že Nisa je zdroj pitné vody pro německý Görlitz a polský Zgorzelec,“ přiblížil cíl konference radní za životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje Radim Zika.

Uspořádání 6. konference Čistá Nisa v roce 2004 je významné tím, že se koná v roce vstupu Polska a Česka do Evropské Unie a v roce 10. výročí založení stejnojmenné pracovní skupiny v rámci Euroregionu Nisa. Konference, která byla za přítomnosti prvního místopředsedy Senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotky a člena Rady Libereckého kraje pana Radima Ziky včera zahájena, je orientována na následující tématické okruhy:

  1. Informace o pilotním projektu Lužická Nisa k Rámcové směrnici 2000/60/ES o vodní politice
  2. Čistota vody v povodí Lužické Nisy
  3. Problematika čištění odpadních vod v obcích
  4. Protipovodňová ochrana měst a obcí v povodí Lužické NIsy
  5. Ekologické limity turistického zpřístupnění Lužické Nisy
  6. Příroda v povodí Lužické Nisy

 

Prvního dne jednání konference se zúčastnilo celkem 80 odborníků z Česka, Německa a Polska. Příspěvky druhého dne konference se zaměří na šetrné turistické využití toku Lužické Nisy a jeho nejbližšího okolí a na přírodní bohatství daného regionu. Připravena je také exkurze do Jablonce nad Nisou k rekonstruované hrázi vodního díla Mšeno.

Součástí akce je také doprovodná výstava, na které Liberecký kraj nabízí odborným firmám a různým institucím, které se  zabývají  touto problematikou,  možnost prezentace projektů a ekologických technologií. Konference je také otevřena zájemcům z řad široké veřejnosti,“ doplnil Zika.

Konferenci, jejímž nositelem je Liberecký kraj, by nebylo možné zorganizovat bez spolufinancování ze zdrojů EU.

Lužická Nisa, jako páteřní tok celého euroregionu, je významným indikátorem péče o životní prostředí všech  tří států,  nacházejících se v jejím povodí (SRN, Polsko a Česko). Změna politické orientace, spočívající v přechodu od totalitních režimů k demokraciím ke konci minulého století, znamenala změnu přístupu nových správních a samosprávních orgánů dotčeného území ke kvalitě vody v tomto toku. Již v roce 1994 byla z podnětu hygienické služby měst Görlitz a Zgorzelec uspořádána první ustavující konference „ČISTÁ NISA “ v polském Zgorzelci. Tato konference vytýčila hlavní cíl - znovuoživení toku Lužické Nisy a jejich přítoků, jakožto důsledek minimalizace úniků škodlivin (hlavně nečištěných komunálních a průmyslových odpadních vod) do toku Lužické Nisy a jejich přítoků. Zároveň bylo dohodnuto, že ke koordinaci a vzájemné podpoře vytýčených cílů bude vytvořena pracovní skupina, složená ze zástupců správních a samosprávních orgánů a vodohospodářských odborníků zainteresovaných zemí.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320