Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Konference na kraji se zabývala domácím násilím

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec

  • 20. 06. 2024 10:13
  • Sociální

Sdílet článek

Žijme bez násilí aneb práce s rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Takový název nesla konference, která se konala 19. června v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Uchystal ji odbor sociálních věcí a záštitu převzal Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Vzhledem k tomu, že fenomén domácího násilí se stává bohužel velkým tématem v současné společnosti, považuji tuto konferenci za velice přínosnou a těší mne, že účastníci zaplnili celý sál, sešlo se jich z různých oborů sto čtyřicet. Jejich skladba byla přitom velmi pestrá – nechyběli sociální pracovníci, sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pedagogové, pracovníci nestátních neziskových organizací, ale také soudci, policisté, psychologové či terapeuti. Násilí v rodině tu vždy bylo a bude, ale je potřeba jeho riziko snížit a poskytnout obětem účinnou a kvalitní odbornou péči,“ uvedl náměstek Petr Tulpa.

Nejprve promluvila advokátka specializující se na rodinné právo, sexualizované a domácí násilí Lucie Hrdá; její příspěvek nesl název Možnosti zlepšení a zkvalitnění práce s obětí. O doporučeních a možnostech práce s celým rodinným systémem ohroženým násilím pohovořila zakladatelka a ředitelka Centra Locika Petra Wünschová. Po polední přestávce se Marta Vaňková a Aleš Vaněk, terapeuti s osobní zkušeností s péčí o osoby dopouštějící se násilí, vystoupili s přednáškou, nazvanou Co se skrývá za horizontem příběhu? Aneb Práce s rodinami ve specifickém regionu Libereckého kraje.

Cílem konference bylo ukázat násilí z různých pohledů a nastínit i možnosti práce s jeho aktéry – s osobou, na které je násilí pácháno, s tím, kdo se násilí dopouští, a také s celým rodinným systémem. „Příspěvky byly určitou ochutnávkou, protože od srpna do konce roku bude následovat několik navazujících akcí,“ upozornil náměstek.

V srpnu se uskuteční první školení určená pedagogům nebo pracovníkům v oblasti prevence, následovat budou semináře ředitelky Centra Locika k činnostem nově zakládaných center, která by měla umožnit novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ta budou vznikat v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, které právě Locika pilotně provozuje v Praze.

Advokátka Lucie Hrdá pak proškolí členy interdisciplinárních týmů v tom, jak prvotně kontaktovat oběti a jak k nim přistupovat, jak rozpoznávat intimní násilí a v dalších dovednostech. Náměstek Petr Tulpa přislíbil na podporu práce s tématem násilí případně zajistit prostředky. „Tato problematika se začíná výrazně promítat i v legislativních změnách a my na ně chceme být připraveni,“ uzavřel.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky