Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Konference se zabývala dopady krize a jejím řešení v Libereckém kraji

Konference se zabývala  dopady krize a jejím řešení v Libereckém kraji

[30629|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/krize_79c8cdac90.jpg]

12. 03. 2009
[id:7656|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V budově Krajského úřadu LK v Liberci se uskutečnila ve středu 11. března 2009  konference na téma „Dopady krize a její řešení v Libereckém kraji“. Tuto akci připravil Liberecký kraj ve spolupráci s Podnikatelskou radou Libereckého kraje.

„Cílem konference bylo hledání východisek a řešení současné finanční a ekonomické krize z pohledu zástupců veřejné správy, manažerů a podnikatelů,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský, pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Se svými projevy vystoupili např. Josef Klofec (Svaz výrobců bižuterie), Kamil Janáček (Komerční banka), Jiří Urban (Podnikatelská rada LK), Petr Wasserbauer (Svaz průmyslu a dopravy), člen Národní ekonomické rady vlády - NERV, Kateřina Sadílková (Úřad práce v Liberci),  Pavel Branda (zastoupení Libereckého kraje v Bruselu) a členové rady Libereckého kraje. Konferenci moderoval Jaroslav Kopta (Krajská hospodářská komora LK).

Konference byla zaměřena především na řešení krize a vytyčení cílů v rozmezí tohoto a příštího roku.

„Je potřeba si uvědomit, že krize nevznikla v Libereckém kraji, dokonce ani na území České republiky, jedná se o problém celosvětový. Na konferenci budou řešeny především cíle a opatření týkající se regionální problematiky. Výsledky se budeme snažit implementovat právě na území Libereckého kraje,“ řekl na  konferenci Vít Příkaský,

První blok byl zaměřen především na charakteristiku hospodářské krize, její dopady a reakce na ni. Byly zmíněny příčiny, projevy a možný další vývoj. Témata se týkala dopadů hospodářské krize na hospodářství v regionu, projevů krize v bankovním sektoru a schopnosti adaptace regionu. Dále následovala diskuze, ve které byla zmíněna potřeba novelizace insolventního zákona a větší dostupnost podnikatelských úvěrů.

Druhý blok byl zaměřen na to, jak na krizi reagovat. Zazněly prezentace na téma podpora trhu práce, export, podpora inovačního prostředí, krajské investice, rekvalifikace a potenciál cestovního ruchu. Z následné diskuze vyplynula potřeba vytvářet nová pracovní místa, podporovat celoživotní vzdělávání a zlepšit služby cestovního ruchu. Právě to by mělo nejvíce pomoci s řešením ekonomické krize v Libereckém kraji.

„Z této konference budou zpracovány závěry. Na základě podnětů, které z konference vzešly se vytipují cíle a opatření k řešení krize v regionu,“ přislíbil Vít Příkaský. (viz příloha) 

 

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302