Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj a Turnov pokračují ve spolupráci. Vymění si školní areály, podpoří budoucnost firmy TOPTEC a potenciální vznik integrovaného výjezdového centra

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 01. 11. 2023 12:30
  • Majetek a investice
  • Rozvoj
  • Školství

Sdílet článek

  1. Směna školních areálů v Turnově

Liberecký kraj si z organizačních, vlastnických a ekonomických důvodů vymění s městem Turnov školní areály. Konkrétně se jedná o směnu areálu ve Zborovské ulici čp. 519 a části gymnázia v ulici Jana Palacha 804, které jsou ve vlastnictví města Turnov, za areál v Alešově ulici čp. 1723, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.

„Liberecký kraj je zřizovatelem turnovské Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské 519, která historicky sídlí ve dvou areálech v Turnově (v Alešově a Zborovské ulici) a patří městu. Cílem kraje je proto přestěhování školy do jednoho areálu s tím, že se zjednoduší řízení celé instituce, a to zejména po stránce organizační i ekonomické. Z pohledu investic proto také usilujeme o zisk areálu Gymnázia Turnov v ulici Jana Palacha,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Naplněnost základních škol v Turnově začne být během následujících dvou až tří let skutečný problém. Na to nás upozorňují nejenom starostové okolních obcí s rozšířenou působností Turnov, kteří se domáhají stanovení školských obvodů, ale i pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Turnov je přirozeným spádovým územím, kam v rámci dojíždění za prací vozí rodiče děti do základních škol. Na vzdělávací proces navazuje velká škála mimoškolních aktivit. V rámci modernizací základních škol dochází k navyšování odborných učeben (jazykové, přírodovědné, polytechnické), čímž přirozeně ubývá míst pro kmenové třídy. Navíc již dnes máme od Libereckého kraje pronajato jedno celé podlaží v areálu střední školy v Alešově ulici a jedno křídlo objektu střední školy ve Zborovské ulici. Aktuální situace vedla v posledních dvou letech k řadě jednání, v rámci kterých jsme se snažili vyjasnit přístup ministerstva, kraje a dalších partnerů. Výsledky těchto jednání směřují k záměru majetkové výměny areálů škol v Turnově, spojený se vznikem plnohodnotné základní školy v Turnově 2. Nad rámec memoranda by mohl pro střední školu vzniknout venkovní sportovní areál a další parkovací kapacity,“ sdělil Tomáš Hocke, starosta Turnova.

„Směna, na které jsem se shodli v rámci memoranda, zahrnuje dostavbu plnohodnotného areálu střední školy ve Zborovské ulici i v areálu Alešova. Na dokončení celého záměru bychom se podíleli s městem Turnov finančně v poměru 2:1. Předpokládané finanční náklady na dostavbu plnohodnotného areálu v Alešově ulici jsou zhruba 240 milionů korun, na areál ve Zborovské ulici pak přibližně 230 milionů. Kraj by se na tom podle prvotních odhadů bez dotací z jiných zdrojů mohl podílet 270 miliony a Turnov 130 miliony korun,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

„Vyměnit si s městem areály považuji za logický krok. Město Turnov se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou míst v základních školách, a to nejen pro žáky z Turnova, ale i celé obce s rozšířenou působností Turnov. Proto chápu zájem města o vybudování plnohodnotné základní školy s dostatečnou kapacitou. Je to důležité pro všestranný rozvoj spádového území a pro potřeby svých občanů v oblasti školství,“ dodal Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Projektové dokumentace k záměru by měly být dokončeny v příštím roce s ohledem na to, aby mohli všichni žáci Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy zahájit výuku v areálu Zborovská v roce 2026 a na základní škole v areálu Alešova začala výuka v roce 2027.

Záměr směny školských areálů deklarovaly Liberecký kraj a město Turnov ve svém memorandu, které platí do konce roku 2027. Jeho znění schválila také obě zastupitelstva.

  1. Budoucnost výzkumného centra speciální optiky a optoelektronických systémů (TOPTEC)

TOPTEC je 13 let součástí turnovské historie zpracování kamene i skla. Liberecký kraj, město Turnov i Akademie věd České republiky (AV ČR) mají velký zájem na zachování jeho výzkumné činnosti. Společnost však pro svoji další aktivitu potřebuje postavit nový objekt. Laboratoře Centra TOPTEC se nyní nacházejí v prostorách bývalé firmy DIOPTRA. Její vlastníci souhlasili s tím, že se areál částečně zbourá a některé budovy přemění na bytové domy. Nejvhodnějším řešením je tak nyní výstavba vlastních prostor. Vznikly by tam nové čisté laboratoře, které napomohou zkvalitnit výzkum.

„Liberecký kraj dlouhodobě podporuje nejen tradiční odvětví, jako jsou sklářství a strojírenství, ale také obory se zaměřením na nanotechnologie a inovace. Před pěti lety jsme proto založili podnikatelský inkubátor Lipo.ink, jehož prostřednictvím inovativní firmy podporujeme. Z inkubátoru už vzešly některé první úspěchy. Jedna z firem nedávno vstoupila na burzu, další z našeho programu získala jako první takzvaného andělského investora, který se zasadí o její další rozvoj. Věřím, že jde o jednu z cest, jak můžeme motivovat mladé lidi, aby v kraji zůstávali a neodcházeli do nadnárodních firem. Stejně přistupujeme i ke společnosti TOPTEC. S vedením Akademie věd i Ústavem fyziky plazmatu jsme jednali o různých formách podpory. Centrum TOPTEC má už vypracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí, vše je nyní ve fázi stavební přípravy. Je důležité, aby zdroje šly nejen z rozpočtu kraje, ale například i z Národního plánu obnovy nebo jiných dotačních programů. Jaké jsou v tomto směru možnosti, jsme řešili s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu. Naším hlavním cílem je, aby centrum TOPTEC v Turnově zůstalo,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Domnívám se, že naše město, náš kraj, se musí připravovat na postupné změny v automobilovém průmyslu a včas zareagovat na výzvy. Je třeba postupně diverzifikovat portfolio zaměření firem a hledat cesty k dlouhodobému rozvoji města, které jsou zásadně závislé na možnosti dobrého zaměstnání pro naše obyvatele. Mementem nám může být textilní, sklářský či bižuterní průmysl, kterým byl dříve Liberecký kraj pověstný. TOPTEC stojí před dalším rozhodnutím, jak se dále rozvíjet. Rád by zůstal v Turnově, a tedy i v Libereckém kraji. Pro svoji činnost však potřebuje postavit nový objekt. Město Turnov předjednalo prodej pozemku s developerem, dlouhodobě se snaží upozorňovat na důležitost tohoto segmentu výzkumu a aktivně se účastní všech jednání,“ doplnil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Centrum TOPTEC je pracovištěm Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Vzniklo v roce 2011 a během jedné dekády si vybudovalo vynikající jméno nejen v regionu, ale také na mezinárodním poli. Jako aplikační pracoviště se zaměřuje na ultrapřesnou a speciální optiku a spolupracuje s mnoha partnery z průmyslové sféry. Soustřeďuje se zejména na transfer poznatků a vývoje do praxe. Například v roce 2020 vyvinulo a vyrobilo pro sondu Solar Orbiter, kterou Evropská kosmická agentura v únoru téhož roku vypustila ke Slunci, dvě hlavní zobrazovací zrcadla teleskopu-koronografu METIS.

  1. Potenciální vznik integrovaného výjezdového centra

Integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii i záchrannou službu by mohlo vyrůst v Turnově v oblasti Vesecko v sousedství silnice I/10. Liberecký kraj a město Turnov nyní hledají vhodné finanční zdroje na výstavbu.

„Projekt se připravuje už více než pět let. V únoru roku 2017 jsme podepsali smlouvu o spolupráci s krajskými hasiči a zdravotníky, ke které se poté přidalo i krajské policejní ředitelství a město Turnov. O projektu jsme jednali také s generálním ředitelem hasičů Vladimírem Vlčkem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Náklady na výstavbu se odhadují na bezmála 300 milionů korun. Bez smluvních záruk ze strany ministerstva, že projekt finančně podpoří, však začít stavět nemůžeme,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Z celkových nákladů na výstavbu integrovaného výjezdového centra představují zhruba 167 milionů korun náklady na novou základnu hasičů, na 84 milionů by měla vyjít základna krajské zdravotnické záchranné služby a bezmála 42 milionů by mělo stát zázemí pro dopravní policii. Turnov se k projektu zavázal vybudovat za zhruba deset milionů přístupovou komunikaci z obchodně-průmyslové zóny Vesecko.

„Po úvodních problémech s hledáním vhodného pozemku se díky aktivitě Libereckého kraje a Turnova podařilo zakoupit pozemek v blízkosti silnice I/10, v obchodně-průmyslové zóně Turnov–Vesecko. Rovněž díky aktivitě a financím Libereckého kraje byla zahájena projekční příprava. Celá akce byla vyvolána ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který již v minulém programovacím období Evropské unie chtěl vyřešit svoji tíživou situaci s hasičskou stanicí v Turnově. Ta se nachází v zátopové zóně Jizery a již v případě menších, například pětiletých, povodní je hasičská stanice odříznuta od komunikací. K projektu integrovaného výjezdového centra se postupně připojila také krajská záchranná služba a dopravní policie. Nakonec se připojilo i město Turnov a v sousedství centra projektuje hasičskou zbrojnici,“ uzavřel starosta Turnova Tomáš Hocke.

Youtube video

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky