Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj bude i letos kontrolovat hmotnost kamionů

13. 01. 2016

Nízkorychlostní kontrolní vážení nákladních vozidel bude Liberecký kraj provádět i v letošním roce. Rada kraje tím na včerejším jednání stejně jako vloni pověřila společnost Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), aby zajistila v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, v součinnosti s Policií České republiky nebo celními úřady, nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. třídy na území Libereckého kraje.

Liberecký kraj měl uzavřenou obdobnou smlouvu na provádění nízkorychlostního kontrolního vážení s CSPSD i v letech 2014 a 2015, v období od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2015. „V roce 2014 bylo zjištěno celkem 18 vozidel, která byla přetížena. V průběhu roku 2015 došlo v celkem 33 případech k porušení zákona o pozemních komunikacích. Za každé zjištěné přetížení vozidla zaplatí Liberecký kraj CSPSD částku ve výši 3.000 Kč včetně DPH,“ uvádí krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Smlouva je koncipována tak, že v průběhu roku 2016 může být zaplacena Libereckým krajem CSPSD celková částka ve výši 198.000 Kč, a to v případě, že bude zjištěno 66 vozidel, která porušila zákon o pozemních komunikacích, neboť za jedno porušení bude Libereckým krajem vyplacena částka ve výši 3.000 Kč. V případě, že částka bude v průběhu roku vyčerpána, projedná se její navýšení.

Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.

Novelizací zákona o pozemních komunikacích, která je účinná od 31. 12. 2015, byly zvýšeny sazby za porušení překročení hmotnosti. Za každou započatou tunu stoupla sankce ze 7.000 Kč na 9.000 Kč. 

„Finanční prostředky plynoucí ze sankcí jsou ze zákona o pozemních komunikacích ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo kontrolní vážení provedeno, ze 45 % příjmem kraje a z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil,“ vysvětluje radní Mastník s tím, že nízkorychlostní kontrolní vážení má zároveň preventivní charakter a je jedním ze způsobů ochrany pozemních komunikací. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624