Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj bude opravovat mosty na silnicích II. a III. třídy

Mgr. Langer Jiří

  • 06. 05. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:8007|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Mosty jsou nejohroženější částí silnic, jejich údržbě a opravě musí být věnována velká pozornost.

V Libereckém kraji je celkem 664 mostních objektů na silnicích II. a III. třídy, o celkové délce přesahující 6 km. Stavební stav mostů je rozlišován do sedmi kategorií. Tabulka sumarizace stavebních stavů mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji byla sestavena na základě výsledků hlavních mostních prohlídek v roce 2008. Na konci roku 2008 bylo na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji zařazeno do stavebního stavu V. – VII. celkem 33,0% mostů. V roce 2008 bylo na silnicích II. a III. tříd v Libereckém kraji opraveno nebo zrekonstruováno  14 mostů v celkové hodnotě  60 322 711 Kč.

 

Sumarizace stavebních stavů mostů ve stavebních 5 - 7 po hlavních mostních prohlídkách v roce 2008

okres

celkový počet

stavební stav

stavební stav [%]

V-špatný

VI-velmi špatný

VII-havarijní

V-špatný

VI-velmi špatný

VII-havarijní

Česká Lípa

180

61

32

4

34%

18%

2%

Jablonec n. Nis

70

9

4

0

13%

6%

0%

Liberec

243

43

9

1

18%

4%

0,4%

Semily

171

21

32

3

12%

19%

2%

Liberecký kraj

664

134

77

8

20%

12%

1%

 

V Libereckém kraji bylo na konci roku 2008 evidováno celkem 219 mostů, jejichž stav je klasifikován jako špatný až havarijní (V. – VII.).  Pro zlepšení stavebních stavů je potřeba na těchto mostech v nejbližších letech vykonat kompletní rekonstrukce. Byl proveden finanční odhad, ze kterého vyplynulo, že celkové náklady na rekonstrukce a opravy všech mostů ve stavebních stavech V. – VII. se pohybují okolo 750 000 000 Kč.

 

Z odborného pohledu bylo z 219 mostů ve stavebních stavech V. – VII. vybráno 72 mostů, které by bylo potřeba přednostně zrekonstruovat (opravit) v následujících cca 6 ti letech. Návrh předpokládá, že každým rokem v budoucích pěti letech bude investováno Libereckým krajem do oprav mostů 100 mil Kč. Tato investice zastaví trend chátrání mostů na silnicích ve vlastnictví kraje.

Seznam mostů připravených k rekonstrukci v roce 2009

Okres

Ev.č. mostu

Místo

Odhadnutá cena díla

CL

26846-2

Sloup v Čechách

6 300 000 Kč

CL

2623-2

Žízníkov

15 600 000 Kč

CL

270-11

Luhov

6 500 000 Kč

CL

270-014

Jablonné v Podještědí

7 100 000 Kč

JN

2886-2

Návarov

7 000 000 Kč

JN

28733-1

Jablonec nad Nisou

8 000 000 Kč

LB

279-004

Příšovice

14 000 000 Kč

LB

279-005

Příšovice

12 000 000 Kč

LB

2715-7

Jindřichovice pod Smrkem

4 000 000 Kč

LB

03511-2

Kunratice

630 000 Kč

LB

03511-3

Kunratice

1 800 000 Kč

LB

03511-4

Kunratice

2 100 000 Kč

LB

2914-1

Bulovka

2 000 000 Kč

LB

2914-2

Bulovka

1 000 000 Kč

LB

2914-3

Bulovka

1 000 000 Kč

LB

2914-4

Bulovka

4 000 000 Kč

LB

2719-2

Oldřichov na Hr.

1 400 000 Kč

SM

2826-2

Kotelsko

2 000 000 Kč

SM

2881-5

Jesenný

15 000 000 Kč

SM

01016-1

Pyrám (Turnov)

5 000 000 Kč

SM

2931-1

Lev.Olešnice

3 600 000 Kč

SM

2931-2

Lev.Olešnice

5 000 000 Kč

SM

2931-3

Lev.Olešnice

3 000 000 Kč

SM

2931-4

Lev.Olešnice

4 000 000 Kč

SM

2826-2

Kotelsko

2 000 000 Kč

 

78 900 000 Kč

Pro rok 2009 byly ze stavebních stavů V. – VII. vybrány mosty, na kterých by ke zlepšení stavebního stavu stačila provést alespoň oprava. Odhad nákladů na opravu mostů činí 20 400 000 Kč. 

 

Seznam mostů potřebných k opravě v roce 2009

Okres

Ev.č. mostu

Místo

Odhadnutá cena díla

CL

2621-3

Vlčí Důl

1 800 000 Kč

CL

26832-3

Brenná

700 000 Kč

CL

26836-20

N.Zákupy

1 000 000 Kč

CL

26321-3

Svor

1 500 000 Kč

JN

28716-1

Kokonín

200 000 Kč

JN

28723-2

Mukařov

200 000 Kč

JN

28733-3

Jablonec

300 000 Kč

JN

2881-1

Žel.Brod

400 000 Kč

JN

29046-1

Desná

500 000 Kč

LB

27241-3

Křížany

2 500 000 Kč

LB

2904-5a

Oldřichov v Háj.

300 000 Kč

LB

27246-1

Křížany

500 000 Kč

LB

27246-2

Křížany

500 000 Kč

LB

27239-1

Janův Důl

2 000 000 Kč

LB

592-016

Chrastava

400 000 Kč

LB

2787-3

Petrašovice

1 000 000 Kč

LB

2799-2

Pěnčín

600 000 Kč

LB

2907-3

Fojtka

1 800 000 Kč

SM

2836-2

Veselá

600 000 Kč

SM

282-003

Rovensko

400 000 Kč

SM

282-007

Lestkov

300 000 Kč

SM

283-001

Bělá

600 000 Kč

SM

0146-3

Stromkovice

600 000 Kč

SM

2993-1

Semily

300 000 Kč

SM

2951-3

Martinice

400 000 Kč

SM

2951-7

Zálesní Lhota

700 000 Kč

SM

29056-1

Paseky n.Jiz.

300 000 Kč

 

20 400 000 Kč

 

V současnosti se Liberecký kraj zaměřuje na opravy stávajících pozemních komunikací v jeho vlastnictví a na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Tato priorita je dána skutečností, že vznikem krajů, převzaly kraje od státu silnice II. a III. třídy v zanedbaném stavu s minimálními finančními prostředky na jejich opravu či údržbu.

Liberecký kraj vlastní cca 2 100 km silnic II. a III. třídy, z toho 17% silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a 26% úseků silnic II. a III. třídy je hodnoceno jako nevyhovující. Z vývoje průměrného hodnocení povrchů vozovek jednoznačně vyplývá, že vlivem finančních prostředků na opravy silnic z úvěru ve výši 750 mil. Kč a díky využívání finančních prostředků z fondů EU dochází k výraznému zlepšení stavu povrchů vozovek a k zachycení trendu jeho zhoršování.

Vzhledem k tomu, že úvěr ve výši 750 mil. Kč, který si Liberecký kraj vzal na revitalizace povrchů silnic, je v současné době vyčerpán a prostředky z Regionálního operačního programu jsou jednak alokovány na stavby většího rozsahu např. okružních křižovatek, přeložek krajkách silnic, humanizací průjezdních úseků apod., a dále v současnosti není zůstatek finančních zdrojů v takové výši, která by stačila zajistit provedení skokového zlepšení mostů na silnicích Libereckého kraje. je nezbytné hledat finanční prostředky z jiných zdrojů. Pro zajištění rekonstrukcí výše vedených mostů bude kraj potřebovat v následujících 5 letech 100 mil Kč/ročně.

Resort dopravy prověřil několik dalších možností financování oprav mostů.

V úvahu přichází financování pomocí tak zvaných PPP projektů. To je systém financování za pomoci soukromého kapitálu stavebních firem. Tato cesta je možná, ale velice nákladná. Současně by bylo nezbytné zajistit změnu legislativy ČR.

Přímé financování prostřednictvím rozpočtu kraje v současné situaci, kdy se zvyšuje daňový propad, není reálné. Rozpočet kraje umí zajistit pravidelné zdroje na údržbu mostních konstrukcí tak, aby se nezvyšovala zanedbanost.

Nejlepším řešením je pro Liberecký kraj přijetí úvěru ve výši 500 mil Kč na rekonstrukce mostních objektů, které jsou v současnosti v stavebních stupních V. – VII.

Tuto variantu odsouhlasila Rada Libereckého kraje dne 5.5.2009 a dne 26.5.2009 bude předložena Zastupitelstvu LK ke schválení.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky