Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj bude propagovat svých šest turistických regionů

Kraj bude propagovat svých šest turistických regionů

[29455|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/lazne_libverda_tis_9574311aee.jpg]

15. 01. 2009
[id:7364|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje také rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Propagační marketingové aktivity Libereckého kraje".

Veřejná zakázka malého rozsahu zahrnuje zpracování dvou témat.

Téma 1: Katalog šesti turistických regionů a oblastí Libereckého kraje

Téma 2: Informativní „Image“ katalog

"Výše zmiňované propagační materiály slouží k prezentaci historických, kulturních a přírodních zajímavostí z turistických regionů Libereckého kraje. Poptávka po těchto materiálech na prestižních veletrzích v minulých letech potvrdila potřebu vyhotovení dalších katalogů," uvedla statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová, pověřená vedením resortu kultuty, památkové péče a cestovnícvho ruchu.
Informativní „Image“ katalog podle ní slouží k oslovení potenciálních návštěvníků, kteří o Libereckém kraji nemají žádné informace. Katalog šesti turistických regionů a oblastí prohlubuje nabídku atraktivit v dané lokalitě. Významný je zejména nabídkou tipů na výlety, které poskytnou návštěvníkovi komplexní informace o nabídce cestovního ruchu. Propagační marketingové materiály budou vyhotoveny v následujících jazykových mutacích: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, holandský jazyk.

Tato zakázka je jednou z aktivit „Integrovaného projektu cestovního ruchu Libereckého kraje“, který byl zahájen v roce 2008 a bude realizován do října 2011. Aktivity tohoto projektu jsou financovány z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II severovýchod.

 Maximální předpokládaná hodnota VZ: do 1.717 000,- bez DPH.  Aktivity projektu jsou financovány ze zdrojů Evropské unie z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Liberecký kraj se bude podílet na spolufinancování ve výši 7,5 % uznatelných nákladů.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302