Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj chce novým projektem pomoci handicapovaným se začleňováním do společnosti a na trh práce

10. 02. 2016

O částku více než sto milionů korun se uchází Liberecký kraj prostřednictvím projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji. Žádá o ni v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který cílí na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014–2020.

„Specifickým cílem této výzvy je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, a dále pak zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu se schválenými střednědobými plány. My se chceme konkrétně zaměřit na podporu osobní asistence osob se zdravotním postižením, jejich samostatného bydlení, sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace,“ vysvětluje Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro sociální resort.

Hlavním mottem celého projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných sociálních služeb, umožnit komunitě osob se zdravotním postižením a osob s kombinovanými diagnózami setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí tak, aby mohly vést plnohodnotný život a pomoci jim k začlenění do společnosti a na trh práce.

„Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 144 milionů, přičemž Liberecký kraj by se podílel pouze pětiprocentní spoluúčastí, což představuje 1.250.000 korun. Dalších deset procent by bylo poskytnuto ze státního rozpočtu, pětaosmdesát procent by pak hradila Evropská unie. Projekt počítá s tříletým časovým harmonogramem se zahájením na podzim letošního roku,“ doplňuje náměstkyně. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215