Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj chce poskytnout Spolku Ještěd 73 dotaci na přípravu projektové dokumentace k obnově horského hotelu

16. 12. 2015

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 15. prosince navrhla přesunout částku ve výši 2.000.000 Kč určených v rozpočtu kraje na rekonstrukci hotelu Ještěd, na poskytnutí účelové dotace Spolku Ještěd 73. Organizace, jejímž členem bude také Liberecký kraj, peníze využije na pořízení předprojektové a projektové dokumentace k obnově národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd. O členství kraje ve spolku i zmíněné dotaci ještě musí rozhodnout zastupitelé.

„Liberecký kraj v roce 2010 vytvořil pracovní skupinu k obnově Ještědu a její členové nyní pracují v pracovní skupině spolku při zadání veřejné soutěže na projektanta a stanovení podmínek pro pietní obnovu Ještědu. V pracovní skupině jsou trvale zástupci Libereckého kraje a aktivně se jednání účastní. Pořízení předprojektové a projektové dokumentace je podmínkou odborného garanta pro obnovu Ještědu,“ uvádí René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Předprojektová dokumentace zahrne stratigrafický průzkum, doplnění inventarizace prvků, stavebně technický průzkum, stavebně technický průzkum, zpracování architektonického - stavebního řešení a technologický průzkum.

Liberecký kraj vstupuje do spolku Ještěd 73 z. s., kde jej bude zastupovat Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, která se problematikou Ještědu dlouhodobě zaobírá a pod jejíž resort spadá.

„Kraj v členství spatřuje možnost, jak se aktivněji zapojit do kroků směřujících ke zvelebení národní kulturní památky a podpořit i její možné budoucí zapsání do seznamu památek UNESCO,“ dodává hejtman LK Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624