Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj chce převzít do správy Dětské centrum Sluníčko, městu Liberec naopak převede DDM Větrník

08. 02. 2016

Rada Libereckého kraje na svém mimořádném zasedání dne 8. února odsouhlasila záměr na změnu zřizovatele Domu dětí a mládeže Větrník v Liberci a Dětského centra Sluníčko Liberec. DDM Větrník, který je nyní krajskou organizací, by přešel pod statutární město Liberec a Sluníčko, nyní městská organizace, by se stalo krajskou organizací. Definitivně o směně rozhodne Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Záměr změny zřizovatelských kompetencí vychází z funkce a územní působnosti obou příspěvkových organizací. Větrník je organizací poskytující zájmové vzdělávání především klientům z Liberce, současně je jedinou organizací tohoto druhu, kterou zřizuje Liberecký kraj. Územní působnost Sluníčka je nadregionální, zejména v případě zdravotnického zařízení pro děti do 3 let (obecně označováno jako kojenecký ústav). Směna se týká i přidruženého zařízení DC Sluníčko, jímž je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči (ZDVOP) Paprsek.

V případě shody dohody obou zřizovatelů by k převodu zřizovatelských kompetencí mělo dojít k 1. 7. 2016. Fungování obou zařízení výměna zřizovatele nijak neomezí.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215