Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj chystá letos v létě spustit digitální technickou mapu regionu

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 03. 05. 2023 10:54
  • Digitální úřad
  • Rozvoj

Sdílet článek

Opět o něco blíže je spuštění Digitální technické mapy Libereckého kraje (DTM LK). V ní úředníci, stavaři, ale i obce, města a firmy naleznou na jednom místě uceleně shromážděné množství technických, ekonomických či funkčních informací o objektech v regionu. Krajští radní na svém včerejším jednání odsouhlasili navazující projekt, jehož podstata tkví v domapování dopravní a technické infrastruktury ze strany obcí. Finanční výpomoc ze strany kraje na zpracování studie proveditelnosti bude činit 1 milion korun. Obce tím zároveň splní povinnost vložit údaje do DTM LK.

„Cílem digitální technické mapy je zejména zjednodušit stavební řízení a získat užitečné informace doslova z terénu. Už nebudeme mít jenom stručná a zjednodušující data, ale z plánů a snímků se dozvíme další důležité a podrobnější parametry o daném objektu. V praxi to pak můžeme využít při rekonstrukcích krajských silnic, stavbách budov či zlepšení infrastruktury měst a obcí. Může to také usnadnit celé stavební řízení,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

„Na krajské radě jsme včera odsouhlasili navazující projekt, jehož cílem je digitalizace objektů obcí. A to zejména těch, které jsou ve veřejném vlastnictví a zároveň ještě nebyly digitalizovány. Cílovou skupinou, která bude mít největší užitek z této výzvy, budou zejména projektanti, stavebníci, veřejná správa, podnikatelé či investoři,“ vysvětlil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Celkové náklady v době realizace předpokládáme ve výši 90 milionů korun. Očekáváme pak samozřejmě i provozní výdaje,“ dodal Ulvr.    

Krajský úřad zpřístupní digitální technickou mapu kraje do 30. června letošního roku. Při získávání patřičných podkladů potřebuje, aby s ním obce a vlastníci, případně provozovatelé nebo správci dopravní a technické infrastruktury spolupracovali a předali údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje.

Kraj proto pořídí aplikace, které to umožní obcím splnit a zároveň získat nástroj na vedení pasportu lokálních komunikací v kvalitě potřeb digitální technické mapy. Aplikace nesou pracovní označení Pasport DI obec BASIC a Pasport TI obec BASIC, přičemž DI značí dopravní a TI technickou infrastrukturu.

Pod dopravní infrastrukturu spadají úseky komunikací včetně křižovatek, železničních přejezdů, mostů, propustků, tunelů, opěrných a protihlukových stěn, svodidel a podobně. Technickou infrastrukturou se rozumí objekty a zařízení: vpusti na dešťové kanalizaci, šachty na kanalizační síti, šachty, hydranty a šoupata na vodovodní síti, sloupy veřejného osvětlení, nosiče svislého dopravního značení, nosiče kamerového systému a tak dále. Využití aplikace bude zdarma. „Dále přijímáme podněty měst a obcí vést jejich obecní digitální technické mapy nad rámec obsahu krajské mapy s využitím krajské infrastruktury,“ zmínil Miklík.

Podobný princip, na kterém bude postavena digitální technická mapa, již využívá Liberecký kraj při stavbě centrálního depozitáře pro své příspěvkové kulturní organizace, a to takzvanou metodu BIM – Building Information Modeling neboli Informační model budovy.

Jejím cílem je vytvořit jakési digitální dvojče stavby a již během přípravy projektu eliminovat množství případných chyb a nedostatků. Projektová dokumentace je tak díky tomu přesnější. Od července roku 2023 je použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů povinné.

„Infrastruktura technologického centra Libereckého kraje je připravena podporovat propojování datového fondu DTM s pasportizačními systémy dopravní a technické infrastruktury včetně evidování a ukládání informačních modelů staveb BIM,“ uzavřel Miklík.

 

Youtube video

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky