Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj definitivně převzal Dětské centrum Sluníčko

20. 12. 2016

Rada Libereckého kraje na včerejším mimořádném zasedání odsouhlasila upravenou darovací smlouvu o převodu DC Sluníčko z majetku statutárního města Liberec na Liberecký kraj. Jeho finální převod byl oproti původnímu záměru pozdržen, kvůli nesprávnému účetnímu zrušení organizace v době, kdy měla být činnost staré organizace DC Sluníčko ukončena.    

Text darovací smlouvy zůstal stejný, změnila se pouze částka finančního daru, a to na 15.123.757,76 Kč (rozdíl hodnoty finančního daru činí 163.733,57 Kč). Tímto krokem by měl být převod bývalého DC Sluníčko, nyní Dětského centra Liberec, na Liberecký kraj definitivně uzavřen.

„Liberec převodem organizace ušetří na provozních výdajích za Sluníčko ročně cca 23,5 mil. Kč. Věřím, že peníze využije na podporu dalších svých příspěvkových organizací, které podporuje ze svého rozpočtu významně i Liberecký kraj,“ říká hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj pravidelně podporuje příspěvkové organizace statutárního města Liberec. V letošním roce částkou přes 5.750.000 Kč.

Například na provozní náklady libereckého Divadla F. X. Šaldy v roce 2016 poskytl příspěvek 1.200.000 Kč. Dalších 2.300.000 Kč šlo divadlu na nákup nákladního automobilu pro přepravu scénických dekorací.

Další peníze z rozpočtu Libereckého kraje putovaly Naivnímu divadlu Liberec, a to 500.000 Kč na provozní náklady a další 250.000 Kč na pořízení zvukového pultu, další účelové dotace šly v roce 2016 také na podporu festivalu Mateřinka nebo hostování divadelního souboru v zahraničí. 

Liberecký kraj také poskytl v roce 2016 provozní příspěvek ve výši 1.500.000 Kč Zoologické zahradě Liberec, která je rovněž příspěvkovou organizací města Liberec. Ve všech výše zmíněných případech počítá Liberecký kraj se stejnou podporou i v nadcházejícím roce 2017. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na dnešním zasedání bude rovněž projednávat poskytnutí věcného daru - movitého majetku po zrušeném Domu dětí a mládeže Větrník v Liberci, jehož pořizovací cena je 9 213 450,62 Kč, a poskytnutí finančního daru ve výši 571.003 Kč statutárnímu městu Liberec. Poskytnutí věcného i finančního daru je v souladu se schváleným Záměrem změny zřizovatelských kompetencí k Libereckým krajem zřizovanému DDM Větrník a statutárním městem Liberec zřizovanému Dětskému centru Sluníčko.

„Začátkem ledna má Rada Libereckého kraje naplánované setkání s radními města Liberce, kde bychom rádi podrobněji probrali možnosti vzájemné finanční podpory příspěvkových organizací. Nejenom těch městských ze strany kraje, ale i krajských ze strany města Liberce,“ doplnil Martin Půta.  

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624