Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj deklaruje zájem o zařazení Ještědu mezi památky UNESCO

Kraj deklaruje  zájem o zařazení Ještědu mezi památky UNESCO

[29560|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/fotojested_3be32e709f.jpg]

21. 01. 2009
[id:7396|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada Libereckého kraje schválila návrh deklarace podpory zájmu Libereckého kraje na zápisu Horského hotelu a vysílače Ještěd u Liberce (dále jen „Ještěd“) na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

„Podle informací Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze je Ještěd spolu s barokní pevností Terezín a Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem favoritem na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,“ uvedla statutární náměstkyně Lidie Vajnerová, pověřená vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Ještěd je společně s dalšími 12 nejcennějšími památkami ČR na tzv. indikativním seznamu, což je jakási „malá republiková nominace“, kterou určuje Ministerstvo kultury ČR. Každý stát má takovýto indikativní seznam, kde má vybrané nejcennější kulturní památky, které chce nechat zapsat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Za památku UNESCO lze zapsat pouze ty památky, které jsou na indikativním seznamu toho kterého státu. Zpravidla každý rok předkládá ČR do Paříže na „velkou nominaci“ jednu památku.

„Kromě rychlé a precizní přípravy obsáhlé nominační dokumentace, hraje při posuzování významnou roli také skutečnost, zda vedení toho kterého kraje tuto nominaci podporuje. Pro zvýšení šancí zápisu Ještědu do UNESCO je tedy vhodné, aby Liberecký kraj deklaroval usnesením zájem a podporu tomuto projektu,“ zdůraznil hejtman Stanislav Eichler s tím, že. Ministerstvo kultury ČR upřednostní ten objekt, jehož nominace bude nejlépe a nejrychleji Národním památkovým ústavem v Praze připravena a vedením kraje podporována.

Na území Libereckého kraje dosud není žádná kulturní památka zapsaná na tomto prestižním seznamu světového kulturního dědictví. Zároveň je třeba uvést, že dle současných poznatků a strategie UNESCO, nemáme na území Libereckého kraje žádnou jinou kulturní památku srovnatelného významu jako Ještěd, která by měla šanci na zápis do UNESCO. V posledních letech komise UNESCO upřednostňuje technické stavby či vojenské pevnosti, jelikož hradů, zámků a historických jader měst je již zapsáno velké množství.

Zápisem Ještědu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO by Liberecký kraj získal velmi dobré renomé v zahraničí, což by přilákalo další návštěvníky do regionu. Některé zahraniční cestovní kanceláře se přímo specializují právě a pouze na objekty zapsané v UNESCO. Mnoha cenami ověnčený Ještěd by se díky zápisu na tuto prestižní listinu mohl stát jedním z hlavních aktraktivit nejen Libereckého kraje, ale i celé ČR.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302