Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj díky projektu zaplatí dětem ze sociálně slabých rodin školní obědy

13. 01. 2016

Rada Libereckého kraje schválila na svém jednání 12. ledna předložení projektové žádosti projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“ do výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v prosinci 2015.

„Liberecký kraj o potravinovou pomoc dětem ze slabých rodin dlouhodobě usiluje. Aktivně jsme se proto do příprav této výzvy zapojili a s ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracovali na podmínkách tohoto pilotního projektu. A věnujeme se i ostatním podobným projektům. Pro současný školní rok 2015/2016 jsme přispěli částkou 190.000 Kč na zaplacení jídla dětem prostřednictvím projektu Obědy pro děti. Rozhodně jde o dobře vynaložené peníze, které pomáhají konkrétním dětem a rodinám v tísni,“ zdůrazňuje Alena Losová, radní pověřená vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Cílem projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“, jehož realizace je stanovena od února 2016 (případně po schválení projektové žádosti) do září 2016, bude zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol, případně víceletých gymnázií v rámci plnění povinné školní docházky, a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. 

Na základě výzvy MPSV Liberecký kraj připraví projekt, včetně partnerství s finančním příspěvkem s uvedenými školami. Cílovou skupinou budou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 20 kalendářních měsíců (ve všech po sobě jdoucích měsících).

V průběhu realizace projektu budou Libereckým krajem školám poskytovány prostředky na zajištění školního stravování, přičemž mezi podporované aktivity bude patřit nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi. Stravné bude hrazeno ve výši běžné ceny jídla poskytnutého v rámci školního stravování v mateřských a základních školách, popřípadě víceletých gymnázií v rámci plnění povinné školní docházky.

Liberecký kraj obdrží statistické informace od MPSV, současně na identifikaci cílových osob budou spolupracovat krajské pobočky Úřadu práce ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že Řídící orgán vyhlásil výzvu tak, že možný termín zahájení realizace je následujícím dnem po termínu pro předložení žádosti, je zřejmé, že s ohledem na lhůty schvalovacího procesu budou prostředky poskytnuty až v průběhu realizace projektu. „Z tohoto důvodu Rada Libereckého kraje odsouhlasila potřebné finanční prostředky k  předfinancování projektu ve výši 1.000.000 Kč. Vzhledem k tomu, že finanční podporu nelze využít na administraci projektu krajem, uhradí náklady s ní spojené ve výši 141.750 Kč Liberecký kraj ze svých prostředků,“ dodává radní Alena Losová.

Oba finanční závazky musí ještě schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624