Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj dofinancuje sociální služby 117 miliony korun

24. 08. 2022

Celkem 1.287.287.000 korun – o takovou částku žádal Liberecký kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na zajištění sociálních služeb v regionu pro rok 2022. Požadavek kraje vycházel ze skutečné nákladovosti sociálních služeb. V žádosti kraj předpokládal určité navyšování odměňování profesí v sociálních službách a nárůst cen energií či potravin. Celková částka do sociálních služeb zaslaná kraji bude v roce 2022 činit 916.916.165 korun.

„Situace v oblasti financování sociálních služeb v našem kraji není úplně nejlepší. Na letošní rok jsme po Ministerstvu práce a sociálních věcí požadovali 1.287.287.000 korun. Ve finále nám bylo v bylo vyhověno zhruba ze 71 %. Kraje dlouhodobě usilují o změnu ve financování sociálních služeb a volají po tom, aby financování bylo víceleté a také aby se konečně ustanovila jednotná pravidla v podpoře obcí, měst i krajů. Otázkou však stále zůstává, jak dopadne financování sociálních služeb v příštích letech, a to zejména v souvislosti s energetickou situací,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Liberecký kraj ze svého rozpočtu poskytne sociálním službám navíc 30 milionů na překlenutí prvních měsíců roku 2023.

Z prostředků MPSV kraj podpořil letos celkem 226 sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

 

Přehled poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji v minulých letech:

Podpořený rok

2015

2016

2017

2018

2019 bez dofinancování

2019 dofinancování

Alokace celkem pro kraj

346.104.000

368.341.000

450.137.853

593.038.925

626.158.925

667.558.925

Požadavek kraje

425.705.399

438.480.000

451.700.000

648.091.000

712.189.900

712.189.900

Uspokojení požadavku kraje (v Kč)

81,30 %

84,00 %

99,65 %

91,51 %

87,92 %

93,73 %

Podpořený rok

2020

2021 bez dofinancování

2021 dofinancování

2021 dofinancování

+ kompenzace IP

2022 bez dofinancování

2022

dofinancování

Alokace celkem pro kraj

728.532.845

834.268.445

864.912.135

912.706.135

799.340.165

916.916.165

Požadavek kraje

997.286.217

1.062.352.000

1.062.352.000

1.062.352.000

1.287.287.000

1.287.287.000

Uspokojení požadavku kraje (v Kč)

73,05 %

78,53 %

81,41 %

85,91 %

62,10 %

71,23 %

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419