Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj hledá firmu, jež postaví integrované výjezdové centrum v Turnově

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

 • 17. 04. 2024 10:12
 • Majetek a investice
 • Zdravotnictví

Sdílet článek

Integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii i zdravotnickou záchrannou službu vyroste v turnovské oblasti Vesecko v sousedství silnice I/10. Krajští radní na svém včerejším jednání schválili zahájení výběrového řízení na firmu, jež areál integrovaného výjezdového centra vybuduje. Celková nabídková cena nesmí překročit 259.680.095,96 korun bez DPH. Stavět by se mělo začít nejpozději na začátku října letošního roku. Integrované výjezdové centrum by pak mohlo sloužit od roku 2026.

„Jsem rád, že dodržujeme bez výraznějších prodlev harmonogram projektu, který jsme si odsouhlasili a předsevzali. Základem pro to bylo podepsání memorand: jedno kraj uzavřel s Ministerstvem vnitra a druhé s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, kde jsou dalšími účastníky i Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a město Turnov,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. „Projekt, jehož začátek sahá až do roku 2016, skýtá ještě jednu podmínku, a to je obdržení dotace od Ministerstva vnitra ve výši 110 milionů korun a další kompenzace týkající se majetkových převodů ze státu na kraj.“

Aktualizovaný předpokládaný harmonogram projektu je následující:

 • ukončení veřejné zakázky (08/2024)
 • podpisy všech smluv (stavba, koordinátor BOZP a TDS) (08 až 09/2024)
 • předání staveniště a zahájení prací (09 až 10/2024)
 • výstavba celého areálu IVC (20 měsíců) (10/2024 až 05/2026)
 • odstraňování vad a příprava na kolaudaci (06 až 07/2026)
 • kolaudace celého areálu IVC (07/2026)
 • nastěhování interiérového vybavení do všech objektů (07 až 09/2026)
 • možné zahájení provozu celého areálu IVC (09 až 10/2026)

Stavební firma, kterou kraj vybere, vybuduje podle zadávací dokumentace IVC Turnov tak, aby prostory vyhovovaly potřebám jednotlivých složek IZS. Objekty hasičů a zdravotníků budou mít společný dvůr, který bude plnit roli funkční i reprezentativní. „Architektonické řešení objektů bude v první řadě navozovat pocit sounáležitosti a spolupráce jednotlivých složek IZS a zároveň zvýrazní drobné rozdíly mezi nimi,“ doplnil Vladimír Richter, radní pro resort zdravotnictví. Společným prvkem všech budov jsou velkoprostorové společné garáže pro zásahová vozidla v 1. nadzemní podlaží každé budovy.

Urbanistické řešení objektů vychází z podmínek území, ve kterém IVC vyroste. „Při projektovém zpracování jsme se soustředili nejen na funkčnost budov a prostorů, ale i na potřebu prostorového uspořádání s ohledem na rozměry zejména hasičských vozidel. Vybudování IVC si vyžádá přeložky inženýrských sítí či stavby v jejich blízkosti, a proto bylo nutné se soustředit i na tyto detaily. Pevně však věřím, že jsme s projektanty nalezli to nejlepší možné řešení. Velmi se těším na okamžik zahájení výstavby, ale zejména na zahájení provozu celého integrovaného výjezdového centra. V našem regionu i širším okolí se jedná o unikátní propojení všech tří základních složek IZS,“ doplnil Jan Hadrbolec, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

 

Youtube video

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky