Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj hledá možnosti, jak zamezit sběrnám výkup kradených kovů

Kraj hledá možnosti, jak zamezit sběrnám výkup kradených kovů

[21552|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/kradez_627108a6e6.jpg]

31. 10. 2007
[id:5774|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Problémy s výkupem druhotných surovin pocházející z trestné činnosti se staly hlavním tématem včerejšího pracovního jednání, které do sídla Libereckého kraje svolal hejtman Petr Skokan.

„Podnět k podobnému jednání dala Rada města Česká Lípa. S ohledem k  zákonodárné iniciativě krajského zastupitelstva mne českolipští radní požádali, abych vyvolal jednání o změnách zákonné úpravy v této oblasti tak, aby bylo účinněji zamezeno stále častějším krádežím, především barevných kovů. Právě tyto krádeže poškozují majetek řady vlastníků a mezi nejčastěji poškozené patří i města a obce,“ zdůrazňuje  hejtman Petr Skokan.

Jednání proběhlo za účasti zástupců krajského úřadu, Krajského státního zastupitelství v Liberci, Policie ČR, Městské policie Liberec, Městské policie Česká Lípa, města Česká Lípa, Severočeských sběrných surovin, České inspekce životního prostředí, Českých drah, ČEZ Distribuce, Svak a Technických služeb statutárního města Liberec.

„Během diskuze jsme se shodli, že v poslední době neúměrně přibývá krádeží poškozujících zařízení sloužící veřejnosti. Přitom u těchto krádeží nejde pouze o značné hmotné škody napáchané majitelům nebo provozovatelům sítí, ale ohrožují i zdraví nebo životy občanů,“ podotýká hejtman. Jde zejména o odcizené poklopy a víka kanalizačních vpustí, části zabezpečovacích zařízení na železnici, části vedení elektrické energie apod.

Hlavní příčinu nárůstu této trestné činnosti vidí většina zúčastněných v tom, že nejsou přísně kontrolovány výkupny, kde má být podrobně evidováno, jaký materiál a od koho byl vykoupen. „Základní problém s výkonem kontroly a postihování trestné činnosti není v nedostatečné legislativě ale v tom, že Policie  ČR nebo městská policie může vstupovat pouze do prostor určených veřejnosti, ČOI a ČIŽP pak má pravomoc kontrolovat pouze dodržování zákonů, které je jim výhradně svěřeno. Hlavní těžiště problému proto účastníci jednání vidí ve spojení a  spolupráci těch, kdo kovy odcizují s těmi, kteří je od nich bez řádné evidence vykupují - a dělí se o zisk. Proto je nezbytné zpřísnit namátkové kontroly výkupen a v případě zjištění porušení zákona udělovat výrazně vyšší  pokuty provozovatelům výkupen a rychle jednat o odebrání jejich živnostenského listu k podnikání, a to zejména u malých soukromých sběren, kde je podle zkušeností z praxe tento problém největší,“ poznamenal hejtman.

 S ohledem na tyto skutečnosti se zúčastněníe dohodli,  že Krajský úřad Libereckého kraje svolá v nejbližší době pracovní schůzku inspekčních a kontrolních orgánů, jakými jsou Živnostenský úřad, ČOI, ČIŽP, Policie ČR, s cílem zintenzívnit a úzce koordinovat společnou kontrolní činnost zaměřenou na podmínky výkupu druhotných surovin v rámci Libereckého kraje.  Přičemž kontrolní akce by měly být častější a měly by umožnit usvědčit a konkrétně postihnout  výkupce, který porušuje stanovená pravidla.

Termín jednání byl již stanoven a uskuteční se v úterý 27. listopadu opět v sídle Libereckého kraje.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce