Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj identifikoval závazky resortů nepokryté rozpočtem 2012

07. 03. 2012

 

Zastupitelstvem kraje v listopadu 2011 schválený rozpočet kraje na rok 2012 byl sestaven na podkladě jednotlivými resorty kraje předložených návrhů na zajištění jimi garantovaných činností, akcí a projektů v roce 2012.

Dne 7. 2. 2012 přijala Rada kraje opatření předcházející vzniku možného rozpočtového schodku kraje v roce 2012, která reagovala na skutečnost, že řada smluvních závazků, rozhodnutí, záměrů a závazků přijatých orgány kraje, po předběžném vyhodnocení plnění rozpočtu kraje za rok 2011, je finančně zajištěno schváleným rozpočtem kraje na rok 2012 pouze zčásti nebo vůbec. To znamená, že v okamžiku jejich splatnosti, by nebyly resorty schopny požadovaný související výdaj, bez předchozího přijetí rozpočtového opatření, realizovat a tlak resortů na úhradu splatných závazků by tak mohl destabilizovat vyrovnané rozpočtové hospodaření kraje v  průběhu roku 2012 podle schváleného rozpočtu.

 

Na základě radou kraje přijatých opatření ze 7. 2. 2012 byly následně jednotlivými resorty identifikovány závazky kraje nekryté rozpočtem 2012 v úhrnném objemu 98 mil. Kč (viz níže), které Rada kraje na svém jednání dne 6. 3. 2012 vzala na vědomí a svým usnesením uložila členu Rady kraje pověřenému řízením resortu ekonomiky Zdeňku Bursovi (ČSSD), projednat s jednotlivými resorty aktuální věcný stav těchto závazků a z něj vycházející finanční náročnosti pro jejich zabezpečení v roce 2012 a následně Radě kraje navrhnout způsob jejichřešení prostřednictvím rozpočtu kraje na rok 2012.

 

 

kap.

Resorty identifikované dlouhodobé závazky

SR 2012

nekryto

91401

Zastoupení LK v Bruselu

2 255,00

449,00

92001

IZS – datové propojení - převod

0,00

70,00

92004

Výměna otvorových výplní u PO ve školství

5 000,00

17 000,00

92004

SPŠ stavební - zajištění statiky

0,00

4 701,45

92005

Výměna otvorových výplní u PO v sociální péči

0,00

21 000,00

92005

DD Jablonecké paseky – rek.kuchyně

11 979,52

888,75

92005

DCA Hodkovice – výtah, střecha, půda, přízemí

2 962,90

2 037,10

92005

DCA Hodkovice – chráněné bydlení

1 380,00

780,00

92005

DD Rokytnice n.J. - příst.výtahu

2 411,27

5 558,73

92006

III/0381 Doksy - Staré Splavy

0,00

8 000,00

92006

cyklotrasa Odra - Nisa/Nová Ves- Hrádek n.N.

0,00

9 500,00

92007

Vlast.muzeum Česká Lípa - rekonstrukce střechy

0,00

15 000,00

92009

Krajský standardizovaný projekt ZZS LK

0,00

3 708,00

92011

Územní studie uložené ke zpracování v ZÚR LK

391,00

709,00

92015

Objekt LK-podružného měření a rozšíření SW MaR

0,00

96,00

92015

Objekt LK-rek.oběhových čerpadel topné vody-II.pásmo

0,00

495,00

92015

Objekt LK-rek.hlavních oběh. čerpadel okruhu chlazené vody

0,00

575,00

92015

Objekt LK-rek.chladicích klimatizačních jednotek

0,00

5 350,26

92015

Objekt LK-rek.zas.sálu zastupitelů- odhlučnění

0,00

490,00

92015

Objekt LK-rekonstrukce archivu

0,00

1 300,00

92015

Objekt LK-rekonstrukce úřední desky

0,00

1 000,00

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588