Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj jednal o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb

Kraj jednal o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb

[31533|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/petacek_a_star_8f5651444d.jpg]

22. 04. 2009
[id:7920|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Nad tvorbou zásadních dokumentů, jako je například Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje, se sešli v závěru minulého týden v multimediálním sále Krajského úřadu LK radní Pavel Petráček, pověřený vedením resortu sociálních věcí a menšin, pracovníci stejnojmenného odboru KÚLK a starostové pověřených obcí  II. a III. stupně.

„Jednalo se o schůzku, na které byly  shrnuty kroky, které dosud proběhly v oblasti plánování sociálních služeb v Libereckém kraji. Došlo také ke stručnému představení individuálních projektů kraje, například projekt„Služby sociální prevence v LK a Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v LK,“ uvedl Pavel Petráček.

V rámci jednání například Michaela  Vodičková z odboru KÚLK představila Projekt IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji –  financování, náklady, zaměření, cílové skupiny, klíčové aktivity projektu, řízení a administrace projektu, a IP2 – Podpora střednědobého

plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v LK – termín realizace, náklady, zdroje financování, zaměření projektu, činnost koordinátorů. V neposlední řadě také Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji – vytvoření a provoz, export účelových dat, veřejně přístupné informace v rámci projektu IP2.

„Krajské plány budou součástí národního plánu, který bude v připomínkovém řízení v nejbližších dnech. Metodická příručka, která je jedním z mnoha výstupů IP2 by měla zajistit kompatibilnost plánů obecních i krajského. MPSV chystá v rámci svého národního projektu benchmarking pro zjišťování efektivity poskytování služeb a jejich financování. V současné době stále neexistuje koncept propojování plánování a rozdělování finančních prostředků,“ uvedla Michaela Vodičková. 

Vladimír Ptáček z téhož odboru k transformaci řekl: „Transformace sociálních služeb je vnímána rozdílně. V rámci SPRSS je transformace jedním z hlavních cílů několika dílčích cílů. Transformací rozumíme nahrazení stávajících služeb službami jinými, lépe vyhovujícími cílové skupině. Jedná se o velmi citlivé téma. Proces je dlouhodobý a musí probíhat ve spolupráci MPSV, kraj, obec, poskytovatelé.“

 V závěru byla nominována Krajská pracovní skupina, vždy dva zástupci z bývalých okresů.

„Zatím nelze zařídit místo manažera, neboť bude placený z projektu IP2,“ připomněla Vodičková

Radní Pavel Petráček považuje za důležité setkávat se oficiálně i neformálně.

„Nastavíme samozřejmě pravidelné termíny, ale jednat budeme i na základě aktuální potřeby,“ uzavřel radní s tím, že příští setkání KPS bude v červnu 2009.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302