Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj jednal s představiteli zdravotních pojišťoven

12. 06. 2002
[id:220|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Znak

LIBERECKÝ KRAJ

Jiří Hromádka

člen rady kraje – resort zdravotnictví

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

Kraj jednal s představiteli zdravotních pojišťoven.V pondělí dne 3. 6. 2002 jednali představitelé Libereckého kraje- resortu zdravotnictví radní p. Jiří Hromádka a MUDr. Vladimír Richtr, vedoucí odboru zdravotnictví, se zástupci 3 svazů sdružujících 10 zdravotních pojišťoven v ČR. Tématem jednání byly úkoly, které čekají na kraje v letošním roce v souvislosti s plánovaným přechodem kompetencí z okresů na kraje od 1. 1. 2003. Dále se hovořilo o úkolech a cílech společných pro kraje a zdravotní pojišťovny do budoucnosti, především o dotvoření efektivní a racionální sítě zdravotnických zařízení ambulantní i lůžkové péče. Bylo opět konstatováno, že hlavně v oblasti nemocnic s akutními lůžky je jejich síť v Libereckém kraji i v současné době stále ještě předimenzovaná a hlavně velmi nerovnoměrně rozložená při porovnání mezi jednotlivými okresy kraje a ve vztahu k počtu obyvatel. Okres s největším počtem akutních lůžek má vzhledem k počtu obyvatel o 60 % více těchto lůžek než okres s jejich nejmenším počtem, a to při stejném počtu lůžkových odborností v obou okresech. Rozdíl je to přímo propastný a samozřejmě okres s nadbytkem lůžek čerpá mnohem více finančních prostředků ze zdravotního pojištění.

Účastníci jednání se shodli na nutnosti koordinace činnosti zainteresovaných institucí a potřebě plynulého poskytování informací. Zástupci zdravotních pojišťoven pracují již na návrhu jednotných souborů dat a informací, které by poskytovaly krajům jako podklady pro další rozhodování v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že jednání v tomto složení proběhlo v Libereckém kraji jako prvním ze všech krajů ČR, požádali představitelé zdravotních pojišťoven představitele Libereckého kraje o informování i ostatních krajů. Další plánovaná setkání budou již koordinovaná i s nimi a přijaté závěry budou platné pro celou ČR. Tak bude možno rychleji realizovat všechny záměry v oblasti zdravotnictví v jednotlivých krajích.