Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj již brzy začne modernizovat expozice libereckého Severočeského muzea

Mgr. Langer Jiří

  • 18. 06. 2014 16:12
  • Ekonomika
  • Rozvoj

Sdílet článek

Rada LK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“. Vybrala uchazeče DKK Stav s.r.o., Liberec XV- Starý Harcov, za nabídkovou cenu 7.798.974 Kč bez DPH, 9.435.236 Kč včetně DPH.

Modernizace muzea znamená stavební úpravy uvnitř budovy Severočeského muzea v Liberci určené pro bezbariérové užívání stavby a přístavbu bezbariérové rampy u vstupu do muzea. Budou také provedeny adaptační práce pro zřízení nové expozice.

Stavební úpravy spočívají:

- 1. pp - zrušení stávajících WC a vybudování nových včetně úpravy technických instalací, osazení výtahu.

- 1. np - osazení výtahu, zřízení bezbariérového vstupu (venkovní rampa, úprava dveří), zřízení a vybavení nové expozice včetně vnitřní bezbariérové rampy.

- 2. np - osazení výtahu, propojení budovy s vedlejším křídlem (nové dveře, schůdky a bezbariérová plošina)

Opravovat se také bude část elektroinstalace a kamerový systém.

„Výraz a vzhled stávajícího objektu zůstane zachován,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová s tím, že předpokládaná hodnota stavby byla 8.556.758 Kč bez DPH a úspora tedy činí více než 700 tisíc Kč.

Podle ní je zakázka realizována v rámci projektu „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ a tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

„Pokud nebudou podány námitky, tak předpokládáme podpis smlouvy o provedení stavby na přelomu června a července 2014.  Realizace pak bude zahájena do tří dnů od předání staveniště a bude ukončena do 4 měsíců,“ doplnil náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter s tím, že hodnotící komise převzala k posouzení a hodnocení celkem 3 nabídky.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky