Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj kandiduje na pořádání zimní Olympiády dětí a mládeže 2010

Kraj kandiduje na pořádání zimní Olympiády dětí a mládeže 2010

[21992|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/mali_hokejisti5_753a4c15c0.jpg]

27. 11. 2007
[id:5881|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Projekt Českého olympijského výboru na podporu mladých sportovců je na republikové úrovni vždy pořádán vybraným krajem, který zvítězil ve výběrovém řízení a koná se každý rok, a to střídavě letní a zimní. Olympiáda dětí a mládeže patří k vyvrcholení tréninkového úsilí dětí a zároveň je pro ně velkou odměnou za jejich dlouhodobou a náročnou přípravu. Tyto aktivity považuje Český olympijský výbor nejen za významný prostředek pro šíření olympijské myšlenky, ale také ve spojení sportu a kultury za vhodnou nabídku pro trávení volného času dětí a mládeže.

„Hry zahrnují sportovní a kulturní soutěže, které vybírá pořadatel dle Manuálu Olympiády dětí a mládeže, který vydal Český olympijský výbor. Olympiáda dětí a mládeže trvá maximálně 5 dnů a obsahuje zahajovací ceremoniál, kdy se představí všechny výpravy, bude zapálen olympijský oheň, medailový ceremoniál, během kterého budou slavnostně předány medaile a na závěr Her probíhá ukončovací ceremoniál, kdy je slavnostně uhašen olympijský oheň a celé Hry Olympiády pro děti a mládež jsou slavnostně ukončeny,“ vypočítal náměstek hejtmana Petr Doležal, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji

Hlavním centrem olympiády bude město Liberec, kde bude pro účastníky zajištěno ubytování a související služby. Sportovní soutěže budou realizovány ve sportovních areálech v Libereckém kraji, které svými parametry odpovídají nárokům daných věkových kategorií.

V Libereckém kraji budou v rámci Olympiády dětí a mládeže realizovány tyto sporty :

1.         povinné ­ alpské lyžování, běh na lyžích, skok na lyžích, severská kombinace, snowboarding

2.         volitelné olympijské sporty ­     lední hokej, krasobruslení, biatlon, rychlobruslení

3.         kulturní ­          standardní tance, recitace

Ubytování účastníků Her bude zajištěno v ubytovacích zařízeních odpovídající úrovně s tím, že přednostně budou osloveny domovy mládeže zřizované Libereckým krajem.

Ceremoniály, které jsou součástí těchto her, budou probíhat v Liberci. Zahajovací a ukončovací v Tipsport areně, medailové na náměstí Dr. E. Beneše.

Zajištění financování Olympiády dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže je tradičně financována vícezdrojově. Na částečném pokrytí celkových nákladů se podílí:

­          jednotlivé kraje formou účastnických poplatků

­          Český olympijský výbor - účelová dotace

­          Česká olympijská a.s. - účelová dotace

-           sponzoring

„Dle předběžných plánů budou náklady na rozpočet Libereckého kraje představovat cca 5.500.000,- Kč a měly by být využity finanční prostředky, které jsou alokovány na pořadatelství 10. Evropského zimního olympijského festivalu mládeže, neboť Olympiáda dětí a mládeže by sloužila jako prověrka organizátorů této mezinárodní akce,“ vysvětlil náměstek hejtmana.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302