Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj letos kvůli Covid-19 nebude rozdělovat finanční úspory. Nechá si je jako železnou zásobu z důvodu očekávaného poklesu daňových příjmů

25. 03. 2020

Na svém včerejším jednání členové Rady Libereckého kraje přijali restriktivní rozpočtová opatření. S těmito kroky souhlasili radní z důvodu udržení vyrovnaného rozpočtu kraje pro na období let 2020 a roky následující v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády reagujícími na globální události na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2.

Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření rada přijala i přesto, že v současné době není možné kvantifikovat ekonomický dopad na rozpočet kraje. „Nouzová opatření a přijatá krizová opatření mají a budou mít dopad na fungování mnoha firem v naší zemi. Dá se tedy očekávat výrazný negativní dopad na daňové výnosy nejen Libereckého kraje, ale i všech obcí,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. „Na jednání mimořádné rady jsme proto přijali návrh na úsporná opatření, mimo jiné jsme požádali ředitele našich příspěvkových organizací, aby připravili plán na snížení provozního příspěvku o 10 %,“ doplnil hejtman. 

Ekonomický odbor Krajského ústavu Libereckého kraje bude nadále měsíčně sledovat vývoj inkasa objemu sdílených daní v rozpočtu kraje 2020, dále bude kvantifikovat a operativně upravovat schválený rozpočet stanovených ročních limitů výdajů jednotlivých resortů pro letošní rok.

Kraj zastaví dorozdělování veškerých aktuálních disponibilních zdrojů z roku 2019, tzv. HV II. „Letos nebudeme rozdělovat úspory, které nyní máme ve výši 250 milionů korun. Necháme si je v železné rezervě. Budeme samozřejmě pokračovat v investicích, na které máme už určené zdroje,“ řekl hejtman. Chtěl bych požádat starostky a starosty, aby uvažovali podobně, zvážili nutnost nákupů a investic, které jsou nezbytné a nesouvisí s aktuálním nouzovým stavem,“ uzavřel Půta.

Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz