Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj má projektové záměry směřující do rozvoje liberecko-jablonecké aglomerace

08. 06. 2022

Nový dopravní terminál, parkovací dům, zastávkové informační systémy či revitalizace muzejního parku v Liberci – to je výčet z možných projektů, které by kraj mohl v budoucnu realizovat za pomoci aktuálně v Bruselu schvalovaných operačních programů. Projektové záměry se však nejdříve musí stát součástí tematických oblastí tzv. Integrovaných územních investic (ITI) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.

„Název samotného dotačního titulu se zdá být poněkud kostrbatý. Pro zjednodušení – Liberecký kraj se v tuto chvíli uchází o to, aby se jeho projektové záměry staly součástí integrované strategie aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou. To je územně a tematicky soustředěný souhrn projektů, které mají za cíl přispět k rozvoji liberecko-jablonecké aglomerace. Pokud budou projekty do strategie zařazeny, je možné za splnění dalších podmínek v budoucnu žádat o dotaci například v Integrovaném regionálním operačním programu nebo Operačním programu životní prostředí. Záleží vždy na věcném zaměření vybraných projektů. Oblastí, které bychom chtěli podpořit, je celá řada. Jedná se zejména o dopravu, kulturu či sociální věci,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments – ITI) jsou nástrojem regionální politiky, který v programovém období 2021–2027 rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování integrovaných územních strategií 13 aglomerací a metropolitních území vymezených MMR.

Přehled projektů předkládaných do výzvy je v příloze.

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419