Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj, města a další instituce chtějí vybudovat v Liberci bioplynovou stanici

28. 06. 2022

Návrh memoranda o chystaném vybudování bioplynové stanice v Liberci, které hodlá Liberecký kraj uzavřít s dalšími subjekty, schválili na svém zasedání krajští radní.  Dalšími signatáři budou akciové společnosti MVV Energie CZ, Teplárna Liberec a Severočeské vodovody a kanalizace, dále pak statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou.

„Tímto memorandem sledujeme částečné naplnění cílů odpadového hospodářství v oblasti biologicky rozložitelných komunálních odpadů, a to právě jejich využitím v bioplynové stanici. Budeme usilovat o to, abychom my i naše příspěvkové a námi vlastněné organizace předávali své biologicky rozložitelné odpady do bioplynové stanice, a to nejpozději do zahájení zkušebního provozu,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Nová bioplynová stanice by pak měla prodávat vyrobený biometan Libereckému kraji a jím zřízeným a vlastněným organizacím a statutárním městům za cenu o 5 až 10 % nižší, než bude jeho tržní cena. Návrh financování výstavby bioplynové stanice bude součástí studie proveditelnosti, kterou zpracuje společnost MVV Energie CZ. Měla by vyrůst na pozemcích statutárního města Liberec při Londýnské ulici v Růžodole a Starých Pavlovicích v návaznosti na již fungující čističku odpadních vod provozovanou Severočeskými vodovody a kanalizacemi.

Záměr vybudovat bioplynovou stanici, v níž by se měly také likvidovat odpady z aglomerace Liberce a Jablonce nad Nisou, je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016–2025. „Je v našem zájmu, aby se na území Libereckého kraje budovala zařízení ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu vznikajícího primárně na jeho území, protože kapacita současných zařízení je nedostačující,“ dodal Židek.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419