Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj na Kozákově představil veřejnosti tři možné koridory pro R35

Kraj na Kozákově  představil veřejnosti tři možné koridory pro R35

[32850|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/kozakov_0660e40735.jpg]

23. 06. 2009
[id:8304|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

První představení studie proveditelnosti a účelnosti koridorů rychlostní silnice R35 a jejích možných realizací pro širší veřejnost uspořádal Liberecký kraj v neděli 22.6.na Kozákově.

Na akci se sjelo několik stovek lidí, účastnil se jí náměstek hejtmana Libereckého kraje Martin Sepp, zástupci obecních samospráv z dotčených obcí, občané, které problém zajímá,  a také i bývalý ministr životního prostředí a předseda Strany zelených Martin Bursík.

„Jednalo se o první prezentaci před širší veřejností, která byla určena zejména lidem, kteří nemají přístup na krajské internetové stránky – www.kraj.lbc.cz, kde je studie proveditelnosti možných tras ve stanovených koridorech již měsíc vyvěšena. Proto byly v provozu pro zájemce tři bezplatné svozové autobusové linky, které přivezly lidi z těchto  dotčených obcí,“ uvedl náměstek hejtmana.

Nová silnice R35 z Turnova na Jičín má zlepšit spojení do sousedního Královéhradeckého a dále Pardubického kraje. Liberecký kraj se snaží přispět k rozhodování o vhodném  koridoru v tomto volebním období, Neboť koridor pro budoucí silnici musí být zahrnut do územně plánovacích dokumentů ČR a kraje.

„Od jara jednáme  o optimálním koridoru se zastupitelstvy dotčených obcí a na to následuje seznámení pro veřejnost,“ doplnil Martin Sepp s tím, že  další veřejné představení projektu se uskuteční na začátku července v Turnově.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302