Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj nabízí firmám a institucím možnost prezentace technologií do škol

16. 01. 2020

Liberecký kraj nabízí firmám a institucím nejen z regionu možnost zúčastnit se 4. ročníku odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol 2020. Uskuteční se ve středu 22. dubna 2020 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Akce je určena ředitelům a zástupcům škol všech stupňů vzdělávání, ICT koordinátorům a ICT metodikům na školách, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům se zájmem o ICT, pedagogům a studentům VŠ i odborně zaměřené veřejnosti se zájmem o využívání ICT ve vzdělávání. V předchozích ročnících jsme se zabývali například tématy změn pojetí Informatiky a digitálních kompetencí v RVP, kybernetickou bezpečností, příklady inspirativní praxe při využívání ICT ve vzdělávání, interaktivní výukou s využitím aplikací, novinkami ve vzdělávacím SW a HW a podobně.

Jakou formou se firmy a instituce mohou zúčastnit?

Příspěvek v programu, workshop

V rámci konference vystupují řečníci s cca 20minutovými příspěvky na téma využívání ICT ve vzdělávání. Preferujeme příspěvky s převahou praktických ukázek. V případě semináře či workshopu je časová dotace předmětem další dohody. Zájemci o účast formou příspěvku pošlou krátkou anotaci nabízeného příspěvku na e-mail jana.stefkova@kraj-lbc.cz, a to nejpozději do 28. února 2020. Organizátor si vyhrazuje právo nabídnutý příspěvek do programu nezařadit.

Za nabídnutý příspěvek do konference zpravidla nenabízíme vystupujícím žádný honorář.

Stánek na doprovodné výstavě

Po celý den je v samostatné části sálu a v přilehlých prostorách instalována doprovodná výstava. Na doprovodné výstavě se účastníci seznamují s novinkami z oblasti SW i HW a mají možnost doptat se na podrobnosti. U jednotlivých stánků probíhají ukázky práce s konkrétními produkty i diskuse k příspěvkům v konferenci. V případě zájmu o účast formou stánku na doprovodné výstavě se obracejte rovněž na e-mail jana.stefkova@kraj-lbc.cz nebo na tel. 485 226 402, a to nejpozději do 10. dubna 2020.

Za instalaci stánku na doprovodné výstavě nepožadujeme od vystavujících žádný poplatek.

Materiály pro účastníky konference, tombola

Při vstupu do konferenčního sálu jsou posluchačům rozdávány propagační materiály vystupujících a vystavujících firem. Je také možné věnovat drobnost do tomboly, která bude slovována v průběhu konference. Materiály je třeba doručit na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 nejpozději do 17. dubna 2020. Na obálku je nutné uvést také jméno Jana Štefková.

Různé formy účasti firem a institucí je možné mezi sebou libovolně kombinovat.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce