Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj nabízí firmám a institucím možnost prezentovat se na dubnové konferenci Technologie do škol 2023

08. 02. 2023

Možnost zúčastnit se 5. ročníku odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol 2023 nabízí firmám a institucím nejen z regionu Liberecký kraj. Ta se uskuteční prezenční formou ve středu 26. 4. 2022 v budově Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Masarykově ulici v Liberci.

Akce je určena ředitelům a zástupcům škol (převážně 2. stupeň ZŠ a SŠ), ICT koordinátorům a ICT metodikům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům se zájmem o ICT, pedagogům a studentům VŠ i odborně zaměřené veřejnosti. V předchozích ročnících jsme se zabývali například tématy změn pojetí informatiky a digitálních kompetencí v RVP, kyberbezpečností, robotikou, příklady inspirativní praxe při využívání ICT ve vzdělávání, novinkami ve vzdělávacím SW a HW a podobně.

Jakou formou se firmy a instituce mohou zúčastnit?

Příspěvek v programu, workshop

V rámci konference vystupují řečníci s cca 20minutovými příspěvky na téma využívání ICT ve školách
a vzdělávání. Preferujeme příspěvky nekomerčního charakteru, s převahou praktických ukázek. V případě nabídnutého semináře či workshopu je časová dotace předmětem další dohody. Zájemci o účast formou příspěvku pošlou krátkou anotaci nabízeného příspěvku na e-mail martina.vojtechova@kraj-lbc.cz, a to nejpozději do 17. února 2023. Organizátor si vyhrazuje právo nabídnutý příspěvek do programu nezařadit.

Za nabídnutý příspěvek do programu konference zpravidla nenabízíme vystupujícím žádný honorář.

Stánek na doprovodné výstavě

Po celý den je v samostatné části sálu a ve foyeru instalována doprovodná výstava. U jednotlivých stánků probíhají ukázky práce s konkrétními produkty i diskuse k příspěvkům, které zazněly na konferenci. V případě zájmu o účast formou stánku na doprovodné výstavě se obracejte rovněž na e-mail martina.vojtechova@kraj-lbc.cz nebo na tel. +420 485 226 402, a to nejpozději do 3. března 2023.

Za instalaci stánku na doprovodné výstavě nepožadujeme od vystavujících žádný poplatek.

Materiály pro účastníky konference, tombola

Při vstupu do konferenčního sálu jsou posluchačům rozdávány propagační materiály vystupujících a vystavujících firem. Je také možné věnovat drobnost do tomboly, která bude slovována v průběhu konference. Materiály je třeba doručit na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 nejpozději do 7. dubna 2022. Na obálku je nutné uvést jméno Martina Vojtěchová.

Různé formy účasti firem a institucí je možné mezi sebou libovolně kombinovat. 

KAP MŠMT

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324