Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj nabízí regionálním výtvarným umělcům projekt Dialog

02. 01. 2023

Projekt, který spojuje výtvarné umělce v regionu a vytváří prostor pro „dialog“ mezi nimi a Libereckým krajem. Na základě aktivní oboustranné komunikace a rovnocenného vztahu by mohl vzniknout žádaný prostor pro společné setkávání a podporu místní tvorby. Dialog má za cíl představit veřejnosti regionální uměleckou činnost i skrze rozmanitá díla s konkrétní tematikou. Projekt je otevřený Dialog se snahou interpretovat a vyjádřit kraj originálním a osobitým způsobem.

Kromě příležitosti prezentovat svá díla na vybraných událostech, které kraj pořádá, by měl umělec zobrazit také vlastní impresi Libereckého kraje či jeho činnosti. Do Dialogu mohou být zapojeni výtvarní umělci všech odvětví – od skici a malby přes sochařství a sklářství, až po umění ve veřejném prostoru.

Spolupráce vyústí společným grafickým výstupem, kde mají umělci příležitost ukázat sebe a své dílo vzešlé z projektu Dialog.

Zájemci o spolupráci na projektu Dialog můžou psát pro více informací, časovém rozmezí apod. na e-mail anna.vaskova@kraj-lbc.cz, kde krátce představí sebe, své dílo a přiloží malou ukázku své tvorby. 

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516