Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj nesouhlasí s návrhem ministerstva školství snížit maximální počet hodin výuky

16. 11. 2023

Hodnotu PHmax, která představuje maximální týdenní počet hodin vyučování podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu, má v plánu změnit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To by především pro žáky a studenty znamenalo, že by školy v celkovém součtu odučily méně hodin výuky než nyní, a výrazně by se snížila nabídka volitelných předmětů. Kraj proto s návrhem nařízení zásadně nesouhlasí. Navíc plánovaná změna nevyplývá z žádné relevantní analýzy, se kterou by se Liberecký kraj seznámil.

S předloženým návrhem, který plošně snižuje u základních a středních škol od příštího školního roku stávající hodnoty PHmax, zásadně nesouhlasíme. Kromě důkladné analýzy nám chybí i odůvodnění, zdali jsou skutečně současné hodnoty PHmaxu nepřiměřené a ekonomicky neefektivní. Mrzí mě to zejména proto, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy deklarovalo střednědobou až dlouhodobou stabilitu celého systému, jeho předvídatelnost a právní jistotu. To se nyní ale vůbec neděje. Pokud chce ministerstvo přistoupit k systémovým změnám, mělo by nejprve provést analýzu a teprve na základě ní vyhodnotit potřebu změny hodnot PHmax. K tomu by však mělo dojít s výrazným časovým předstihem, ne však dříve než od školního roku 2025/2026,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Žádná reforma ve vzdělávání se nedá dělat ad hoc v listopadu letošního roku jen kvůli nedostatku financí ve státním rozpočtu.“

„Naše připomínka směřuje zejména k tomu, jakým způsobem se v oblasti školství přijímají zásadní rozhodnutí, která významným způsobem dopadají na chod škol. Namísto dlouhodobých koncepčních řešení se vydávají rychlá a nepromyšlená nařízení, která se opět za krátký čas mění. Návrh opatření navíc bude dopadat na samotné žáky. Ti budou mít omezenou možnost zvolit si předmět, ve kterém by se chtěli dále vzdělávat, docházelo by také k menší možnosti dělit třídy a vyučující by odučili méně hodin než nyní. Žijeme ve světě, kde je vzdělávání budoucí generace nesmírně důležité. Zavedení tohoto opatření by jej vrátilo o několik let zpět,“ dodal Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Návrh nařízení počítá s krácením PHmax u základní škol o 6 %, u středních škol o 15 % a u konzervatoří o 10 %.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419