Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj očekává nárůst počtu dětí ve školkách

27. 08. 2008
[id:6880|autor:Mgr. Matoušová Barbora|email:barbora.matousova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:|aktualizace:]

V pondělí 1.září nastupují děti po letních prázdninách opět do škol. Jak vypadá aktuální stav školství v kraji?

 

 V souvislosti s mírně se zvyšující porodností v předchozích letech očekáváme od nového školního roku nárůst počtu dětí v mateřských školách,“ uvedl vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Robert Gamba. V roce 2006/2007 mateřské školy navštěvovalo 12 593 dětí, v roce 2007/2008 12 869 dětí. Ačkoli údaje z nového školního roku nejsou nyní plně k dispozici, i na základě žádostí obcí a měst, které obdržel Krajský úřad Libereckého kraje, o navýšení kapacit mateřských škol k 1. 9. 2008 lze předpokládat, že počet dětí navštěvujících mateřské školy bude přesahovat 13 000 dětí.

 

K zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání se dostavilo celkem 5 044 žáků, v případě 810 dětí však zákonní zástupci podali žádost o odklad plnění povinné školní docházky a 916 dětí se k zápisu dostavilo právě po odkladu z loňského školního roku. Ve srovnání s loňským rokem se k zápisu dostavilo o 69 dětí méně, stejně tak žádost o odklad byla podána v menším počtu. „V případě základních škol je v podstatě vývoj vyrovnaný, nicméně v celkovém úhrnu bude na základních školách pravděpodobně méně žáků,“ řekl Gamba. V loňském roce bylo v 9. ročnících

4 524 žáků, zatímco do prvních tříd nastoupilo 4 157 žáků. Obecně tak dosud pokračuje nepříznivý demografický trend. Do letošních devátých ročníků nastoupí 4 500 žáků.

 

Ke střednímu vzdělávání se v prvním kole přijímacího řízení přihlásilo 5 825 žáků, z toho 4 679 z devátých tříd základních škol (v roce 2007 to bylo 5 698, resp. 4 518 žáků). Již v prvním kole bylo přijato 4 950 žáků, tedy 85%. Z hlediska stupňů vzdělání bylo ke střednímu vzdělání s výučním listem přijato 36% a ke střednímu vzdělání s maturitní zkouškou 64% žáků. „Údaje o počtu a struktuře žáků v prvním ročníku středního vzdělávání dosud nejsou plně známy, nicméně lze očekávat, že dojde k navýšení žáků ve středním vzdělávání s výučním listem až ke 40%. Celkem tedy na středních školách bude vzděláváno více než 20 000 žáků v denním formě vzdělávání,“ upřesnil Robert Gamba s tím, že Liberecký kraj na provoz škol a školských zařízení, které zřizuje, pro letošní kalendářní rok vyčlenil 266 milionů Kč.

 

O letních prázdninách se již tradičně realizují mnohé investiční akce, opravy a modernizace škol, do kterých kraj investuje. Mezi ty nejvýznamnější u škol zřizovaných Libereckým krajem se řadí:

 

-         statické zajištění objektu Gymnázia F. X. Šaldy Liberec v celkové výši téměř 30 mil. Kč

-         rekonstrukce a zateplení objektu Střední školy gastronomie a služeb Liberec v celkovém rozsahu 25 mil. Kč

-         rekonstrukce sociálních zařízení na Gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou za 7,5 mil. Kč

-         výměna podlah v Obchodní akademii Česká Lípa za 4,3 mil

-         a další menší investice do Střední zdravotnické školy Turnov, Obchodní akademie Liberec a Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Liberec.

 

Mezi významné krajské investice spadá rovněž zahájení rekonstrukce Střední školy v Lomnici nad Popelkou za 25 mil. Kč.

 

 

 

 

 

Mgr. Matoušová Barbora
barbora.matousova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327