Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj odeslal nesouhlasné stanovisko s návrhem pozemků pro vyrovnání územnímu dluhu vůči Polsku

18. 12. 2015

Liberecký kraj nesouhlasí s návrhem pozemků v katastru obcí Chrastava, Bulovka a Horní Řasnice, které Ministerstvo vnitra ČR předložilo svým dopisem jako možné kompenzační plochy pro řešení územního dluhu České republiky vůči Polsku z roku 1958. S tímto stanoviskem seznámil hejtman LK Martin Půta a starostové dotčených obcí na včerejším jednání náměstkyni ministerstva vnitra pro veřejnou správu Janu Vildumetzovou a ředitele odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václava Henycha. Oficiální stanovisko za Liberecký kraj se zdůvodněním bylo dnes odesláno ministerstvu vnitra dopisem.

„Stanovisko, které mají do dnešního dne odeslat všechny dotčené obce, obsahuje důvody, proč jsou jednotlivé pozemky pro Českou republiku a obce důležité. To znamená, že se na nich nachází vodní zdroje nebo nerostné suroviny. Vysvětlujeme ale také negativní dopady několika záměrů, které chce polská strana realizovat v těsné blízkosti státních hranic, například výstavbu větrných elektráren, revitalizaci elektrárny Turów nebo rozšíření dobývacího prostoru hnědouhelného dolu Bogatynia,“ uvádí hejtman LK Martin Půta.

Náměstkyně Vildumetzová během jednání vysvětlila, proč ministerstvo vytipovalo dalších více než 72 hektarů, o nichž nebylo původně jednáno. Podle ní se územní dluh České republiky vůči Polsku řeší na ministerstvu déle jak 20 let a činí 368 hektarů pozemků. Již vloni byly vytipovány pozemky po celé délce státní hranice ČR s Polskem o rozloze 437 hektarů. Počítalo se s rezervou kvůli zatížení církevními restitucemi, což se i potvrdilo. Dalším důvodem je zatížení 50 hektarů nerostnými surovinami a těžbou černého uhlí v Moravskoslezském kraji. Proto podle náměstkyně musely být vybrány další pozemky o rozloze 150 hektarů, z toho v Libereckém kraji 72 hektarů. Na včerejším jednání uvedla, že dotčeným obcím byly rozeslány dopisy, aby vyjádřily, zda se na pozemcích nenachází prameniště vodních toků, zdroje pitné vody, stavby, komunikace nebo ložiska nerostného bohatství. Zdůraznila, že se dluh netýká pozemků obecních nebo krajských, ale pouze státních.

„V našem stanovisku uvádíme srozumitelné důvody a zásadní překážky tak, jak ministerstvo požaduje. Na tom jsme se domluvili i s paní náměstkyní. Územní dluh vznikl změnou a narovnáním státní hranice s Polskou republikou v oblasti Ostravska. Není tedy logické, že pozemky, které se mají vracet, jsou navrženy na území Libereckého kraje,“ dodává hejtman.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624