Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj odškodní dalšího majitele ovce, kterou zadávil chráněný vlk

20. 12. 2016

Chráněný vlk obecný, jehož populaci se daří v oblasti Českolipska, o sobě dal opět vědět. Letos v září roztrhal další ovci v obci Bezděz, poprvé útočil přímo v uzavřeném objektu. Liberecký kraj poskytne jejímu majiteli náhradu škody ve výši 2.200 Kč. Krajský úřad v roce 2016 přijal už pět žádostí o náhradu škody způsobenou vlkem za celkem 34.849 Kč.

Stejný majitel dostane odškodné už potřetí. „Škodu majiteli ovce vyplatí Liberecký kraj, který má pro tento případ k dispozici dotaci od Ministerstva financí ČR vyhrazenou právě pro náhradu škody způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy, mezi které vlci patří,“ říká Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Náhrada škody je vyplacena při splnění podmínek daných zákonem. Jednou z nich je prokazatelně způsobená škoda vybraným zvláště chráněným živočichem. Chovatel musí do 48 hodin od jejího zjištění škodu nahlásit místně příslušnému orgánu ochrany přírody, což je obec s rozšířenou působností nebo Správa CHKO. Ten provede místní šetření o události, sepíše protokol, který zašle na krajský úřad. Chovatel mezitím musí sepsat žádost o náhradu škody, kde vyčíslí její výši, pokud je mu známa. Dále k žádosti musí přiložit veterinární potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete a další potřebné podklady a do 10 dnů žádost doručit na příslušný krajský úřad. Krajský úřad po obdržení žádosti zkontroluje všechny potřebné náležitosti podle zákona. Pokud je žádost v pořádku, pak ministerstvo financí zašle prostředky za způsobenou škodu a ty jsou poškozenému proplaceny Libereckým krajem jako neinvestiční dotace.

V příloze: Náhrady škod – přijaté žádosti a náhrady v letech 2000 -2015

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624