Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj odvolal ředitele domova pro seniory v Jabloneckých Pasekách. Ředitelce v Raspenavě končí mandát

13. 07. 2022

Krajští radní včera rozhodli o odvolání ředitele Jana Sembdnera z Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. Běžná finanční kontrola odhalila nesrovnalosti zejména v oblasti zveřejňování smluv v registru a nedostatky při uplatňování zásad v zadávání veřejných zakázek. Obecně lze říci, že se jedná o celkovou ztrátu důvěry k vedení organizace ze strany kraje. Domov dočasně povede Lenka Kadlecová, současná ředitelka Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou. Rada kraje též vypsala výběrové řízení na obsazení pozice ředitele v Domovu Raspenava, ve kterém završila šestileté funkční období Květa Kutílková.

„V Jabloneckých Pasekách jsme provedli běžnou kontrolu hospodaření. Prokázalo se pochybení v oblasti zveřejňování objednávek a smluv v registru. Příspěvková organizace preferovala zadávání veřejných zakázek opakujícím se firmám. Z těchto důvodů jsme rozhodli při jednání Rady Libereckého kraje o odvolání ředitele Jana Sembdnera. Ztratili jsme k jeho vedení dané příspěvkové organizace důvěru,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Domov v Jabloneckých Pasekách dočasně povede Lenka Kadlecová, a to do doby, než bude jmenován nový ředitel na základě výběrového řízení. „Jeho nástup předpokládáme na začátku října letošního roku,“ dodal Petr Tulpa.      

V Domově Raspenava končí svůj mandát Květa Kutílková. Výběrové řízení na post nového ředitele začne nejpozději 15. července letošního roku. „Chtěl bych paní ředitelce moc poděkovat za její služby,“ řekl Petr Tulpa.

Krajští radní včera rozhodli také o jmenování ředitelky Dětského domova Semily. Stane se jí Viera Hlaváčová.  

 

 

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz