Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět podpoří sociální služby, žádá ministerstvo o téměř 1,4 miliardy korun

25. 08. 2023

Také letos mohou poskytovatelé sociálních služeb v kraji žádat o podporu ze státního rozpočtu na příští rok. Žádost o finanční pomoc ze státní dotace, kterou Liberecký kraj obdrží a poté přerozdělí, bude možné podat od 16. října do 15. listopadu. Formulář je na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Peníze se zapojí  do rozpočtu kraje a obdrží je koneční příjemci – sociální služby, které budou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2024 až 2026. „Využijí se na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány podle toho, kde a jak to je v regionu potřeba,“ upřesnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Liberecký kraj žádá pro příští rok ministerstvo o částku 1.392.364.264 korun. „Požadavek kraje vychází ze skutečných nákladů na sociální služby za rok 2022 a požadavku jejich poskytovatelů na rok 2023, dále se počítá s celkovým nárůstem  nákladů na zajištění sociálních služeb v souvislosti s navyšováním odměn pracovníků, zohledňují se i rozvojové záměry pro nadcházející rok,“ dodal Tulpa.

Na letošní rok kraj usiloval o získání 1.301.352.131 korun. „Obdrželi jsme však stejně jako v předchozích letech částku nižší, a to 1.028.066.185 korun. Nabízí se proto otázka, jakým způsobem budou sociální služby financovány v budoucnosti. Kupříkladu takzvané směrné číslo zůstává již řadu let pro Liberecký kraj na hodnotě 4,14 %. Ale ministerská dotace nevychází z potřeb nákladovosti, ale z toho, co v konečném řízení uvolní ministerstvo financí ve prospěch sociálních služeb celé České republiky,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Z prostředků ministerstva kraj letos přerozdělil podporu celkem 232 službám z celkových 252, které byly zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. V žádosti kraje na financování sociálních služeb na příští rok je počítáno i s rozvojovými záměry pro příští rok. Nejvýznamnější v tomto ohledu bude nově otevírané zařízení Domov se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou a také Azylový dům v České Lípě. Liberecký kraj také počítá s navýšením služeb podporujících péči o duševní zdraví v terénu.

„Kromě financování sociálních služeb z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí plánuje kraj v roce 2024 podpořit ze svého rozpočtu sociální služby částkou 50 milionů korun a také vynaloží 6,5 milionu na protidrogovou politiku,“ dodal hejtman Martin Půta.  

V letošním roce Liberecký kraj zajistil navíc sociálním službám částku 100 milionů korun. Jde o 56 milionů z IP, 30 milionů z prostředků základního rozpočtu Libereckého kraje, 8 milionů tvořily peníze z hospodářského výsledku a rezerv krajského odboru sociálních věcí, 6 milionů pak byly peníze na podporu protidrogové politiky, čímž kraj stabilizoval celkovou síť činností sociálních služeb v regionu.

 

Přehled poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu pro podporu registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji od roku převodu financování na kraje, to jest v letech 2015 až 2023:

 

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – kapitola 313 MPSV

(finanční podpora v letech 2015 - 2023)

Podpořený rok

Alokace celkem

pro kraj (v Kč)

Požadavek kraje

(v Kč)

Uspokojení požadavku kraje
 (v %)

2015

346.104.000

425.705.399

81,30 %

2016

368.341.000

438.480.000

84,00 %

2017

450.137.853

451.700.000

99,65 %

2018

593.038.925

648.091.000

91,51 %

2019

667.558.925

712.189.900

93,73 %

2020

728.532.845

997.286.217

73,05 %

2021

912.706.135

1.062.352.000

85,91 %

2022

916.916.165

1.287.287.000

71,23 %

2023

1.028.066.185

1.301.352.131

79,00 %

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324