Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj opět podpoří statisíci korun obnovu kulturních památek

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec vztahů s veřejností

  • 22. 02. 2024 13:59

Sdílet článek

Obnovu kulturních památek dlouhodobě a systematicky podporuje Liberecký kraj. Proto opět krajské zastupitelstvo schválilo vyhlášení dotačního programu s názvem 7.3 Stavebně historický průzkum. Je zaměřený na komplexní poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území regionu.

Zpracovaný stavebně historický průzkum poslouží jako výchozí podklad pro obnovu dané kulturní památky. „Je to vlastně předstupeň stavební obnovy památky a my se snažíme tímto dotačním programem motivovat další vlastníky památek, aby si stavebně historický průzkum nechali zpracovat a chápali ho jako výchozí podklad pro kvalitní péči či obnovu objektu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

O dotaci mohou žádat vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, případně fyzické či právnické osoby, které mají souhlas vlastníka se zamýšleným projektem – například místní spolky, které se o kulturní památky starají.

Dotaci v rámci programu naopak nelze poskytnout na zpracování stavebně historického průzkumu kulturních památek, které vlastní Liberecký kraj nebo Česká republika; žadatelem nemůže být ani příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj či stát.

Žádosti lze podávat od 25. března do 16 hodin 22. dubna. Pro letošek je v programu k dispozici tři sta tisíc korun.  Program kraj pravidelně vypisuje od roku 2013 a za tuto dobu se díky němu provedl průzkum 66 kulturních památek v regionu v hodnotě necelé tři miliony korun. Většina kulturních památek posléze prošla či prochází památkovou obnovou.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky