Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podá žalobu na České dráhy, žádá zaplatit pokutu

09. 01. 2013

 

Rada kraje rozhodla o podání žaloby vůči společnosti České dráhy, a.s., se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, jejímž předmětem bude vymožení smluvních pokut.

Liberecký kraj má s obchodní společností České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) uzavřenou Smlouvu o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony „Jizerskohorské železnice.

 

Dle přehledů bylo Libereckým krajem jako objednatelem zjištěno, že v období od
11. 12. 2011 do 30. 6. 2012 nebyla ze strany ČD uvedená spolehlivost min. 96% dodržena. Pro případ neplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn vůči dopravci uplatnit smluvní pokutu ve výši 250 násobku ceny dopravního výkonu pro období platnosti příslušného jízdního řádu za každé i započaté procento pod stanovené plnění (96 procentní spolehlivost nasazení vozidel).

 

Celková výše smluvní pokuty za neplnění povinností podle § 16 odst. 2 Smlouvy za období od 11. prosince 2011 do 31. prosince 2011 činí 2.986.350,- Kč a za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 činí 2.873.700,- Kč.

 

České dráhy a.s. nerozporují to, že došlo k porušení smlouvy z jejich strany, nicméně rozporují způsob výpočtu smluvní pokuty a uznávají částky ve výši asi jedné pětiny požadované smluvní pokuty (tzn. 701.350,-Kč za období 11. prosince 2011 až 31. prosince 2011 a 539.500,-Kč za období od 1. ledna 2012 až 30. června 2012). Vzhledem k tomu, že mezi stranami nedošlo ke shodě, zaslal Liberecký kraj ČD dne 13. 11.2012 (resp. 15. 11. 2012 za I. pol. 2012) Oznámení o uložení smluvní pokutytím, že dle Smlouvy jsou ČD povinny smluvní pokutu uhradit na náš účet do 30 dnů od doručení oznámení. Tento termín uplynul marně dne 15. 12. 2012 (resp. 19. 12. 2012 u oznámení za I. pol. 2012).

 

Dne 14. 12. 2012 obdržel Liberecký kraj dopis od ČD, kterým sdělují, že z částky 2.986.350,- Kč (za období 11. prosince 2011 až 31. prosince 2011) uznávají částku
701.350,- Kč. Tato částka byla uhrazena na náš účet dne 13. 12. 2012. Smluvní pokuta za období 1. ledna 2012 až 30. června 2012 nebyla ke dni 2. 1. 2013 uhrazena, a to ani z části.

Půjde tedy o částku 2.986.350 Kč + 2.873.700 Kč - 701.350 Kč.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588