Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podpoří poskytovatele sociálních služeb třiceti miliony korun

05. 10. 2022

Rada Libereckého kraje na svém včerejším jednání schválila dotace v celkové výši 30.000.000 korun neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby na území regionu a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Peníze z krajského rozpočtu pomohou celkem sto šesti organizacím zajistit jejich fungování v období od ledna do května roku 2023.

„Kraj každoročně na financování organizací sociálních služeb, zejména v prvních měsících nového roku, přispívá nemalé částky. Tyto organizace nemají většinou na začátku roku přidělený státní příspěvek na fungování a Liberecký kraj jim touto cestou už řadu let pomáhá zachovat kvalitu poskytovaných služeb i činnost v první části nového roku, než opět obdrží finanční podporu od státu, uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Liberecký kraj na základě dotačního řízení obdržel celkem 107 žádostí v celkové výši 46.377.742 korun. Kvůli nedostatkům byla vyřazena jedna žádost a podpořeno tak je 106 sociálních služeb. Rozděleno bude mezi ně 30 milionů korun.

Finanční prostředky ve výši 18.000.000 korun použil kraj na služby sociální prevence (60 % z celkového objemu dotace), na služby sociální péče činí částka 10.500.000 korun (35 %) a na služby sociálního poradenství bylo vynaloženo 1.500.000 korun (5 % z celkové dotace).

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419