Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podpoří prevenci kriminality

07. 04. 2009
[id:7827|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Změny ve vývoji kriminality a dalších sociálně patologických jevů vyvolaly v České republice naléhavou potřebu vytvoření preventivní politiky. Pod pojmem prevence kriminality je chápán komplex nerepresivních sociálních a situačních opatření, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností.

Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním. V Libereckém kraji mají možnost obce dle zákona č. 128/2000 Sb., čerpat z Grantového fondu pro rok 2009 dotace z programu č. 24 – Podpora prevence kriminality.

V měsíci dubnu vyhodnocuje pracovní skupina prevence kriminality ve spolupráci s odborem sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin první žádosti měst o poskytnutí dotace. Finanční prostředky tak již brzy poputují na konkrétní projekty. „Překvapil nás malý zájem měst o tuto formu dotace“ říká předseda pracovní skupiny a radní Pavel Petráček. Program č. 24 bude trvat až do konce roku 2009 a doufám, že se zapojí další města a využijí možnosti čerpat finanční prostředky.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302