Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj podpoří vodohospodaření téměř devíti miliony korun

Anna Vašková

odborný zaměstnanec

  • 26. 10. 2023 14:12
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Radní Libereckého kraje na svém jednání odsouhlasili poskytnutí sedmi individuálních dotací z Fondu ochrany vod. Z Programu vodohospodářských akcí kraj podpoří rekonstrukce vodovodů nebo nový zdroj pitné vody.

„Zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele kraje je zásadní a v dnešní době klimatické změny je důležité také se dobře starat o vyčištění odpadních vod, které v obdobích sucha můžou mít fatální dopady na stav povrchových vod méně vodných toků. I proto v posledních letech vždy najdeme v rozpočtu kraje podporu pro všechny žádosti obcí o podporu vodohospodářské infrastruktury a udělám vše pro to, aby tento trend mohl pokračovat,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Vodohospodářské sdružení Turnov získalo dvě dotace. Jednu na rekonstrukci vodojemu na Cimbále ve výši 1.800.000 korun (11,89 % z celkových způsobilých výdajů) a druhou na nový zdroj pitné vody pro Chuchelnu ve výši 92.693,57 korun (38,51 % z celkových způsobilých výdajů.)

Obec Dolní Řasnice získala dotaci ve výši 1.196.509,83 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů) a využije ji na výstavbu vodovodního řadu. V Jablonci nad Jizerou se dotovaných 672.155,62 korun (42,95 % z celkových způsobilých výdajů) využije na opravu vodovodu. Za stejným účelem putuje 1.800.000 korun (42,37 % z celkových způsobilých výdajů) do Krompachu.

Dotaci ve výši 1.800.000 korun (29,47 % z celkových způsobilých výdajů) získala obec Karlovice na rekonstrukci vodojemu a jímacího zařízení. Obec Poniklá využije dotaci ve výši 1.636.259,47 (42,49 % z celkových způsobilých výdajů) na rekonstrukci vodovodního řadu a na stavbu nového vodovodu.

Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí, podporujeme projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž. Projekt je zároveň v souladu s aktuálně platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,“ uzavřel Židek.

Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, tedy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky