Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj pomůže vyrovnat hospodaření liberecké ZOO částkou 2,3 mil. Kč

18. 11. 2015

Rada kraje na svém jednání 18. listopadu doporučila zastupitelstvu kraje schválit přidělení dotace Zoologické zahradě v Liberci. Té kvůli letošním příliš vysokým letním teplotám o prázdninách ubyli návštěvníci a potýká se tak s výraznou finanční ztrátou. Přestože se jedná o příspěvkovou organizaci statutárního města Liberec, kraj se rozhodl tuto mimořádnost řešit poskytnutím příspěvku ve výši 2,3 mil. Kč.

Původně měly být tyto peníze poskytnuty Divadlu F. X. Šaldy na nákup nákladního automobilu na dopravu scénických dekorací. Vzhledem k finanční situaci liberecké ZOO se na Liberecký kraj obrátil náměstek primátora Liberec Ivan Langr s žádostí, zda kraj organizaci finančně nepodpoří.

„Liberecká ZOO je atraktivitou celého kraje, ne pouze Liberce, považujeme za rozumné ji finančně pomoci a v budoucnu se i na jejím provozu podílet,“ říká hejtman LK Martin Půta s tím, že Liberecký kraj dostal od statutárního města Liberec současně nabídku na možnost většího zapojení se do městských organizací, ať už finanční nebo rozhodovací.

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje liberecké Divadlo F. X. Šaldy roční částkou 1,2 mil. Kč, Naivní divadlo roční částkou 500 tis. Kč. Stejným způsobem by mohlo statutární město Liberec v budoucnu vstoupit do kulturních organizací zřizovaných krajem, tedy Oblastní galerie Liberec, Severočeského muzea a Krajské vědecké knihovny, která plní i městskou funkci knihovny.

„Po rozboru finanční situace zoologické zahrady konstatuji, že je ve finančním řízení nešťastné to, že město Liberec nezahrnuje příspěvek příspěvkovým organizacím i na odpisy nehmotného majetku, který je u příspěvkových organizací kraje hlavním zdrojem pro tvorbu fondů investic, zajišťující obnovu a rozvoj svěřeného majetku,“ doplnil ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Chod Oblastní galerie financuje kraj ročně částkou 21 mil. Kč, Severočeského muzea v Liberci 17 mil. 650 tis. Kč a Krajské vědecké knihovny 37 mil. 450 tis. Kč ročně.

 

Foto: MML

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624