Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj pořádá první seminář nazvaný „Život s památkami“

20. 10. 2009
[id:8950|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu pořádá pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerové poprvé v historii krajů speciální seminář „Život s památkami“, který se bude konat dne 27. října 2009 od 9 hodin v multimediálním sále ve 3. patře v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje, ulice U Jezu v Liberci..

„Pokusíme se účastníky srozumitelnou formou seznámit s  legislativou v oblasti památkové péče v České republice, a se základními pojmy, které se problematiky týkají.,“ uvedla Lidie Vajnerová s tím, že budou vysvětleny i povinnosti a práva vlastníků kulturních památek a vlastníků nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jejichž nemovitosti se nacházejí na území památkových zón a rezervací.

Svou činnost představí i Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci. Samostatným bodem pak bude problematika archeologie, na kterou v závěru naváže oblast územního plánování z pohledu ochrany kulturního dědictví.

„Seminář je přednostně koncipován pro starostky a starosty obcí, ale je  zvána i široká veřejnost. Účast je zdarma,“ řekla náměstkyně hejtmana.

  Z kapacitních a organizačních důvodů je však třeba potvrdit účast do 23. října 2009 na telefon nebo e-mailovou adresu tel.: 485 226 420, e-mail: lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz.

Případné další informace Vám rádi zodpoví na oddělení památkové péče, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Mgr. Martin Nechvíle   485 226 538, martin.nechvile@kraj-lbc.cz

Mgr. Lucie Prandnerová          485 226 420, lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz

Bc. Markéta Ščerbáková         485 226 650, marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz

 

Program semináře:
09.00   zahájení
09.15   legislativa v oblasti památkové péče
09.45   pojmy z oblasti památkové péče
10.30   přestávka
10.50   představení Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Liberci a jeho úloha v systému

            památkové péče

11.20   problematika archeologie a územního plánování z hlediska památkové péče
12.00   diskuse

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302