Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj pořádá seminář pro žadatele o dotace na činnost sportovních a tělovýchovných organizací

14. 10. 2015

Liberecký kraj pořádá ve středu 21. října seminář pro potencionální žadatele o příspěvek z Dotačního fondu Libereckého kraje na pravidelnou činnost sportovních a tělovýchovných organizací. Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit nejpozději do pondělí 19. října 2015.

Seminář k programu č. 4.21 – Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací z Dotačního fondu Libereckého kraje spravovaný odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pro potenciální žadatele o podporu se uskuteční dne 21. 10. 2015 od 16:00 až 18:00 hodin v multimediálním sále v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutná rezervace. Přihlásit se musí zájemci prostřednictvím formuláře: https://docs.google.com/forms/d/16a95YwDbVSJosmdWh6QMXa7cGsuWQFZ15irpTm32iUI/viewform?usp=send_form

Místa jsou omezena do vyčerpání kapacity.

 

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215