Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj poskytne dotaci statutárnímu městu Liberec na protipovodňová opatření na Lužické Nise

09. 08. 2022

Liberecký kraj schválil poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Liberec na protipovodňová opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec, konkrétně na dokumentaci k územnímu rozhodnutí 1. etapy. Finanční podpora bude tvořit polovinu nákladů, a to 1.125.905 korun. Peníze budou využity zejména na dokumentaci pro územní rozhodnutí a analýzu dat.

„V neděli 7. srpna jsme si připomněli smutné výročí. Bylo to dvanáct let od toho, co náš kraj zasáhly ničivé povodně. Tehdy o život přišlo pět lidí a byly poškozeny tisíce nemovitostí v 81 obcích Libereckého kraje. Jako starosta Hrádku nad Nisou jsem tenkrát zažil chvíle, na které nikdy nezapomenu. Nechci, aby se to znovu opakovalo, a proto podporuji všechna smysluplná protipovodňová opatření,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Jsme si vědomi, co dokáže a jakou sílu voda má. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu, a proto je dobré, abychom byli připraveni. Vyjednávat podobné projekty je však postupem času složitější a složitější.“

Projekt vychází z memoranda o společném zájmu a postupu ve věci spolupráce při přípravě protipovodňových opatření, které kraj uzavřel v říjnu minulého roku ve spolupráci s Povodím Labe a šesti obcemi a městy, jimiž protéká Lužická Nisa. Jeho součástí budou zejména průzkumné práce, jako jsou například geodetické měření a dendrologické průzkumy, inženýrsko-geologický průzkum s vrty do hloubky až šest metrů anebo posouzení technického stavu nábřežních zdí.

„Budeme pracovat také s modelem proudění podzemní vody a hydrologickými daty, která můžeme využít pro co nejefektivnější účinnost navržených opatření,“ dodal Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Povodí Lužické Nisy je oblastí s významným povodňovým rizikem, proto jsem rád, že memorandum, které jsme loni podepsali, již přináší konkrétnější výsledky.“

Podle memoranda se výdaje na projektovou přípravu dělí mezi města a Liberecký kraj rovným dílem.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419