Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj přispěje středním školám na provoz

Kraj přispěje středním školám na provoz

[28944|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/autolakopvna_85001e30b6.jpg]

10. 12. 2008
[id:7247|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje po  projednání schválila rozpočtové opatření  pro příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  - provozní příspěvek ve výši 836.524,00 Kč.

Dané navýšení rozpočtu provozních výdajů  se týká níže uvedených příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši  836.524,00 Kč.

Při úpravě provozního příspěvku u jednotlivých příspěvkových organizací se vycházelo  z několika skutečností, jako je vývoj hospodaření organizací v období leden až září 2008, předložené žádosti organizacemi na úpravu provozního příspěvku od zřizovatele, a to především v důsledku plnění platné legislativy a neočekávaných havárií na svěřeném majetku, z úprav schválených samosprávou v průběhu roku 2008.

-           Střední škola gastronomie a služeb, Liberec  - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti s havarijním stavem topného rozvodu v celkové výši 101.550,00 Kč. Na únik vody z topného systému byla organizace informována Teplárnou Liberec a.s. počátkem měsíce listopadu, která zároveň žádala o zajištění nápravy.      

-          Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu - navýšení provozního příspěvku na opravu havarijního stavu vodovodní přípojky v celkové výši 106.000,00 Kč.

-          Gymnázium, Turnov - navýšení příspěvku na provoz na úhradu zvýšeného nájemného, které vyplynulo z nájemní smlouvy uzavřené s městem Turnov, v celkové výši 15.000 Kč.

-          Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec -  navýšení příspěvku na provoz na obnovu školního nábytku ve třídách  v celkové výši 95.000,00 Kč.

-          Střední průmyslová škola textilní, Liberec - navýšení rozpočtu v souvislosti s havarijním stavem potrubí rozvodu vody  v celkové výši 200.000,00 Kč.

-          Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, - navýšení rozpočtu v souvislosti se zvýšením cen energií a služeb v celkové výši 30.000,00 Kč.

-          Integrovaná střední škola, Semily, 28. října - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákupu materiálu nezbytně nutného na činnost organizace v celkové výši 80.974,00 Kč.

-          Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou - navýšení provozního příspěvku v souvislosti se zahájením provozu objektu pro praktický výcvik - autolakovna v celkové výši 85.000,00 Kč.

-          Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí   - navýšení provozního příspěvku na revize elektrického zařízení a hromosvodů v celkové výši 12.000,00 Kč.                  

-          Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká - navýšení rozpočtu v souvislosti se zavedením rozvodů teplé vody na všechny toalety a do dalších tříd v celkové výši 25.000,00 Kč.

-          Základní škola, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská - navýšení rozpočtu v souvislosti s vyúčtováním doplatku zemního plynu ve výši 60.000,00 Kč.

-          Dětský domov, Frýdlant, Větrov - navýšení rozpočtu na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem dětského domova (energie, potraviny) ve výši  26.000,00 Kč.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302