Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj rozdělí na nové akumulační nádoby téměř milion a půl. Žádat o dotace lze až do konce prosince 

20. 01. 2023

Od tohoto týdne je možné až do 29. prosince žádat o příspěvky z aktualizovaného programu z dotačního fondu kraje, který nese název Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Je v něm vyčleněno téměř 1,4 milionu korun. Podmínky programu odsouhlasili krajští radní i zastupitelé. Cílem programu je podpořit efektivnější a ekologičtější způsoby vytápění.

„Jsem rád, že Liberecký kraj opět podpoří efektivnější a ekologičtější způsoby vytápění formou dotačního programu, kterým domácnosti doplní topnou soustavu o akumulační nádobu. Sníží se díky ní znečištění ovzduší emisemi z domácího vytápění a dosáhne se úspory paliva, vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii a nižších nákladů na obsluhu,“ uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Žádat o dotaci lze pouze na připojení akumulační nádoby ke kotlům splňujícím minimálně 3. emisní třídu, které mají celkový tepelný příkon od 10 do 300 kilowatt. „Pro rok 2023 je zvýšena maximální dotace na 50.000 korun a žádosti budou přijímány průběžně, s následnou administrativní kontrolou, hodnocením a průběžným předkládáním orgánům kraje ke schválení,“ doplnil radní Ulvr.

Účelovou dotaci lze využít na již uskutečněné projekty v období od 27. ledna 2021 do data podání žádosti. „Nově je tak přílohou žádosti i vyúčtování a dotace tak bude vyplacena ihned po podpisu smlouvy,“ dodal radní Ulvr.

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových výdajů projektu, minimálně ve výši 5.000 a maximálně 50.000 korun, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na topnou soustavu. „Žadatelem v tomto programu může být nepodnikající fyzická osoba, která vlastní rodinný dům na území Libereckého kraje, v němž je instalovaná akumulační nádoba,“ uzavřel Jiří Ulvr.

Podrobné informace mohou zájemci najít na stránkách http://dotace.kraj-lbc.cz. Případné dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle 485 226 327, e-mailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Alena Klímová.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324