Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj rozdělil dotace na Dny evropského dědictví

Kraj rozdělil dotace na Dny evropského dědictví

[32550|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/ceska_lipa_3708c956bc.jpg]

10. 06. 2009
[id:8243|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vypsal dne 16. března 2009 výzvu na podávání žádostí o finanční příspěvek na doprovodné akce Dnů evropského dědictví 2009. Do uzávěrky přihlášek dne 24. dubna 2009 došlo na Krajský úřad Libereckého kraje celkem deset žádostí o tuto finanční podporu. Souhrn finančních požadavků jednotlivých subjektů žádajících o podporu dosahuje výše 122.000,- Kč.

Dny evropského dědictví jsou považovány za největší celoevropskou kulturní akci, ojedinělou rozsahem i významem a přínosem. Konají se každoročně od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy; v České republice je od počátku národním koordinátorem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS). Letošní Dny evropského dědictví mají motto „Památky měřené časem“ a konají se ve dnech 12. - 20. září 2009.

Kvalitní doprovodný program může zatraktivnit Dny evropského dědictví a tak přispět k propagaci památkového fondu na území Libereckého kraje a památkové péče.

Finanční prostředky ve výši 150.000,- Kč na podporu propagace kulturních památek v rámci Dnů evropského dědictví byly schváleny v rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Rada kraje po projednání schválila rozdělení finančních příspěvků na pořádání doprovodných akcí v rámci Dnů evropského dědictví 2009 těmto příjemcům:

Oblastní galerii v Liberci,  se sídlem U Tiskárny 81/1, Liberec 5, ve výši 15.000,- Kč

Základní umělecké škole Jablonec nad Nisou,   ve výši 15.000,- Kč,

Muzeu Českého ráje v Turnově, se sídlem Skálova 71, Turnov, ve výši 7.500,- Kč,

Národnímu památkovému ústavu, se sídlem Vladštejnské náměstí 3,  Praha 1, ve výši 11.500,- Kč,

Národnímu památkovému ústavu,  se sídlem Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, ve výši 15.000,- Kč

Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru,  Jablonec nad Nisou, ve výši 15,000,- Kč.

Městu Frýdlant,  se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, ve výši 7.000,- Kč

Městu Jilemnice,   ve výši 6.000,- Kč

Městu Česká Lípa,  se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, ve výši 15.000,- Kč.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302